O wszczęciu procedury oceny pracy katechety trzeba powiadomić biskupa diecezjalnego

Autor: Marta Wysocka
Data: 15-05-2017 r.

Oceny pracy katechety należy dokonywać w oparciu o te same kryteria, które stosuje się do pozostałych nauczycieli. Nieco inaczej kształtuje się jednak kwestia autonomii dyrektora – przed ustaleniem oceny musi on bowiem zwrócić się o ocenę merytoryczną nauczyciela do biskupa diecezjalnego. W jakim terminie to zrobić i o czym pamiętać?

Dokonując oceny pracy katechety dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną. W związku z tym, przed ustaleniem tej oceny należy poinformować biskupa diecezjalnego o  wszczęciu procedury oceniającej i konieczności dokonania oceny merytorycznej pracy nauczyciela. Przepisy nie określają, w jakim terminie należy zawiadomić odpowiednie władze kościelne. Dyrektor przedszkola lub szkoły musi mieć jednak na względzie, że oceny pracy nauczyciela musi dokonać w terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku o jej ustalenie.

Zajęcia mogą być wizytowane przez wyznaczonego księdza

W celu dokonania oceny merytorycznej pracy katechety może zostać przeprowadzona wizytacja w placówce. Dyrektor przedszkola lub szkoły zostanie poinformowany o planowanym terminie dokonania oceny merytorycznej, w tym o planowanej obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela.

Obserwacji zajęć dokonuje najczęściej wyznaczony i upoważniony przez biskupa ksiądz z parafii na terenie której znajduje się placówka w której pracuje oceniany katecheta.

Pozostałe zasady ustalania oceny – bez odmiennych uregulowań

Ocena pracy katechety może być dokonana w każdym czasie, pod warunkiem że od ustalenia poprzedniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego upłynął co najmniej rok. Z inicjatywą dokonania oceny może wyjść dyrektor, sam nauczyciel, organ nadzoru pedagogicznego lub organ prowadzący, a także rada rodziców. Dyrektor przedszkola lub szkoły musi dokonać tej oceny w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy od złożenia wniosku.

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40352 )
Array ( [docId] => 40352 )