Od 1 września podstawowy i wysoki poziom spełniania wymagań wobec przedszkoli

Data: 01-09-2015 r.

W nowych przepisach o nadzorze pedagogicznym rezygnowano z 5-stopniowej skali oceny spełniania wymagań (A–E), na rzecz tylko dwóch poziomów – podstawowego i wysokiego. Liczba wymagań w stosunku do przedszkola pozostaje bez zmian i wynosi 12.

Od 1 września 2015 r. wymagania jakościowe wobec przedszkoli zawarte są w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Dotychczas były one określone w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Nie zmieniła się istota dotychczas obowiązujących wymagań, zarówno co do liczby, jak i ich brzmienia. Jednak pojawiło się kilka modyfikacji, które dyrektor musi wziąć pod uwagę już w tym roku szkolnym.

 

Od początku nowego roku szkolnego zmieniono sposób oceniania jakości pracy przedszkoli, tj. zrezygnowano z not (A–E) wystawianych podczas ewaluacji zewnętrznej na rzecz tylko dwóch poziomów spełniania wymagań – podstawowego i wysokiego.

Zazwyczaj wymagania na dotychczasowym poziomie D odpowiadają obecnym wymaganiom na poziomie podstawowym, a poziom B został przyporządkowany do poziomu wysokiego.

Spełnianie wymagań na poziomie podstawowym jest obowiązkiem przedszkoli, natomiast sposób, w jaki placówka realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Analogicznie jak w poprzednim stanie prawnym, wymagania zostały ujęte w tabeli – dla każdego poziomu określono charakterystykę jego spełniania.

Poziom podstawowy spełniania wymagań

Poziom wysoki spełniania wymagań

Świadczy o:

  • prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki,

  • umożliwieniu każdemu dziecku rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości,

  • podejmowaniu przez przedszkole działań podnoszących jakość pracy,

  • angażowaniu dzieci, rodziców i nauczycieli w działania placówki, a także współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Świadczy o wysokiej skuteczności działań (o których mowa w opisie poziomu podstawowego), wyrażanej w szczególności:

  • efektami kształcenia i wychowania,

  • pozytywnymi opiniami wychowanków, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości dzieci,

  • doskonaleniem jakości pracy przedszkola prowadzącym do ich rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego.

W przedszkolach niepublicznych
Wymagania wskazane w rozporządzeniu dotyczą również przedszkoli niepublicznych.

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37728 )
Array ( [docId] => 37728 )