Od 1 września podstawowy i wysoki poziom spełniania wymagań wobec przedszkoli

Data: 01-09-2015 r.

W nowych przepisach o nadzorze pedagogicznym rezygnowano z 5-stopniowej skali oceny spełniania wymagań (A–E), na rzecz tylko dwóch poziomów – podstawowego i wysokiego. Liczba wymagań w stosunku do przedszkola pozostaje bez zmian i wynosi 12.

Od 1 września 2015 r. wymagania jakościowe wobec przedszkoli zawarte są w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Dotychczas były one określone w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Nie zmieniła się istota dotychczas obowiązujących wymagań, zarówno co do liczby, jak i ich brzmienia. Jednak pojawiło się kilka modyfikacji, które dyrektor musi wziąć pod uwagę już w tym roku szkolnym.

Od początku nowego roku szkolnego zmieniono sposób oceniania jakości pracy przedszkoli, tj. zrezygnowano z not (A–E) wystawianych podczas ewaluacji zewnętrznej na rzecz tylko dwóch poziomów spełniania wymagań – podstawowego i wysokiego.

Zazwyczaj wymagania na dotychczasowym poziomie D odpowiadają obecnym wymaganiom na poziomie podstawowym, a poziom B został przyporządkowany do poziomu wysokiego.

Spełnianie wymagań na poziomie podstawowym jest obowiązkiem przedszkoli, natomiast sposób, w jaki placówka realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Analogicznie jak w poprzednim stanie prawnym, wymagania zostały ujęte w tabeli – dla każdego poziomu określono charakterystykę jego spełniania.

Poziom podstawowy spełniania wymagań

Poziom wysoki spełniania wymagań

Świadczy o:

 • prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki,

 • umożliwieniu każdemu dziecku rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości,

 • podejmowaniu przez przedszkole działań podnoszących jakość pracy,

 • angażowaniu dzieci, rodziców i nauczycieli w działania placówki, a także współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Świadczy o wysokiej skuteczności działań (o których mowa w opisie poziomu podstawowego), wyrażanej w szczególności:

 • efektami kształcenia i wychowania,

 • pozytywnymi opiniami wychowanków, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości dzieci,

 • doskonaleniem jakości pracy przedszkola prowadzącym do ich rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego.

W przedszkolach niepublicznych
Wymagania wskazane w rozporządzeniu dotyczą również przedszkoli niepublicznych.

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37728 )
Array ( [docId] => 37728 )

Array ( [docId] => 37728 )