Ogłoszono kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok

Autor: Wysocka Marta
Data: 25-06-2015 r.

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2015/2016, który ma być Rokiem Otwartej Szkoły. Do corocznego ustalania kierunków realizacji polityki MEN upoważnia ustawa o systemie oświaty.

Kierunki realizacji polityki oświatowej wyznaczają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Ustawa o systemie oświaty uprawnia MEN do kontrolowania działalności kuratorów oraz oceny, w jakim stopniu wykonali powierzone zadania oraz realizują politykę oświatową państwa (art. 35 ust. 1 ustawa o systemie oświaty).

Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok 2015/2016

Zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 35 ust. 1 ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej ogłosiła następujące kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny:

  • wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych
  • podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, przede wszystkim przez zaangażowanie partnerów społecznych wspierających dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
  • rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Realizacja polityki oświatowej państwa przez kuratorów oświaty podlega kontroli ze strony MEN – przede wszystkim sprawdzeniu podlegać może to, w jakim zakresie i z jakim skutkiem kuratorzy wykonywali powierzone im zadania (art. 35 ust. 2 ustawa o systemie oświaty).

Rok otwartej szkoły

Rok szkolny 2015/2016 ogłoszono Rokiem Otwartej Szkoły, czyli szkoły, która nie zamyka się na różnorodność kulturalną, sztukę, sport i środowiska lokalne. MEN wyraził nadzieję, że nowości oświatowe w nadchodzącym roku będą sprzyjały osiąganiu zamierzonych celów.

Źródło:

komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Tagi: men

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37385 )
Array ( [docId] => 37385 )

Array ( [docId] => 37385 )