Przewodniczący rady pedagogicznej nie posiada szczególnych uprawnień

Data: 08-03-2015 r.

Dyrektor szkoły pełniący funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej nie posiada uprzywilejowanej pozycji. Ustawa o systemie oświaty nakłada na niego obowiązki, ale nie wskazuje na wyjątkowe uprawnienia. Dodatkowe obowiązki dyrektora szkoły mają przede wszystkim charakter organizacyjny.

Przewodniczącym rady pedagogicznej zawsze jest dyrektor szkoły, również wówczas, gdy nie jest nauczycielem (art. 40 ust. 4 ustawa o systemie oświaty).  Ustawodawca nie przyznaje mu dodatkowych uprawnień w odniesieniu do podejmowanych przez radę decyzji, ale nakłada obowiązki organizacyjne.

Obowiązki dyrektora szkoły pełniącego funkcję przewodniczącego

Dyrektor szkoły, jako przewodniczący rady pedagogicznej odpowiada za:

 • przygotowanie i prowadzenie zebrań rady,
 • realizowanie zapisów regulaminu rady w zakresie informowania członków o terminie i porządku zebrania

(art. 40 ust. 6 ustawa o systemie oświaty).

Ponadto ustawa o systemie oświaty obliguje przewodniczącego – dyrektora szkoły do przedstawiania radzie pedagogicznej ogólnych wniosków ze sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły – nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym (art. 40 ust. 7 ustawa o systemie oświaty).

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje sytuacji, w której obowiązki dyrektora szkoły mogłyby być delegowane na innych jej członków.

Dyrektor szkoły nie posiada dodatkowych przywilejów

Dodatkowe uprawnienia przewodniczącego rady pedagogicznej mogą wynikać z zapisów regulaminu przyjętego przez tę radę na mocy art. 43 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Jeżeli takich prerogatyw nie przewidziano, to dyrektor szkoły nie może podejmować arbitralnych decyzji w sprawie porządku obrad bądź uznać, że posiada głos rozstrzygający w przypadku uchwał, podczas głosowania których liczba głosów „za” jest równa liczbie głosów „przeciw”.

Ustawa o systemie oświaty w zakresie uprawnień zrównuje wszystkich członków rady pedagogicznej, co oznacza, że dyrektor szkoły pełniący funkcję jej przewodniczącego formalnie nie posiada żadnych szczególnych uprawnień.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36683 )
Array ( [docId] => 36683 )

Array ( [docId] => 36683 )