Umieszczanie zdjęć na stronie internetowej nie zawsze jest zgodne z prawem

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 03-11-2015 r.

Na umieszczenie na stronie internetowej przedszkola fotografii wychowanków i pracowników trzeba mieć zgodę. W imieniu dzieci wyrażają ją rodzice (opiekunowie). Wyjątek stanowi prowadzenie działalności dokumentacyjnej, sprawozdawczej.

Prawo autorskie dopuszcza furtkę przy możliwości rozpowszechniania wizerunku, z której mogą skorzystać przedszkola. A mianowicie nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku:

  • osoby powszechnie znanej – jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, społecznych i zawodowych,
  • osoby, która jest jedynie szczegółem całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Wyjątek ten stanowi przyzwolenie ustawowe na prowadzenie działalności dokumentacyjnej, sprawozdawczej. Można zatem zamieszczać na stronie internetowej zbiorowe zdjęcia z róż­­nych wydarzeń przedszkolnych. Należy jednak trzymać się następujących zasad:

  1. pojedyncza osoba nie może być głównym tematem zdjęcia,
  2. pozowanie osób do zdjęcia oznacza, że są one głównym tematem fotografii,
  3. przedstawianie czyjegoś wizerunku jako części całości nie może naruszać prawa do prywatności oraz dóbr osobistych danej osoby (np. ośmieszać),
  4. zdjęcia z wizerunkiem osób nie mogą służyć do reklamy (w tym reklamy przedszkola).

Dla przedszkoli niepublicznych: Powyższe zasady panują również w przedszkolach niepublicznych.

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37968 )
Array ( [docId] => 37968 )

Array ( [docId] => 37968 )