Ustawa o systemie oświaty – tańsze przedszkole i równe szanse

Data: 20-12-2012 r.

Rząd poparł projekt ustawy o systemie oświaty. Nowelizacja zakłada obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Dyrektor przedszkola będzie dostawał większe dotacje na zapewnienie opieki. Dzieciom zapewniona będzie lepsza pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a rodzice będą mieli ułatwiony powrót do pracy.

Rada Ministrów 19 grudnia 2012 poparła projekt ustawy o systemie oświaty zwanej „ustawą przedszkolną”. Bardzo prawdopodobne jest, iż już od września 2013 roku rodzice mniej zapłacą za szóstą i siódmą godzinę przedszkolnej opieki nad dzieckiem.

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty ułatwi powrót do pracy

Omawiana nowelizacja ułatwi rodzicom, szczególnie matkom, podjęcie decyzji o powrocie do aktywności zawodowej. Obecnie wielu rodziców nie decyduje się na zapisanie dziecka do przedszkola ze względów finansowych. Czas pracy przekracza bezpłatne pięć godzin opieki, a dodatkowe godziny są zbyt kosztowne, by powrót do pracy się opłacał.

Jeżeli ustawa o systemie oświaty wprowadzi obniżenie opłat za szóstą i siódmą, a w 2014 roku także ósmą godzinę opieki nad dzieckiem, decyzja o powrocie do pracy będzie łatwiejsza. Oprócz tego nowelizacja przewiduje, że gmina na podstawie opinii, jaką wyda dyrektor przedszkola będzie mogła całkowicie zwolnić rodziców za pobyt dziecka w placówce.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i dostęp do kapitału kulturowego

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty ma służyć przede wszystkim dzieciom. Im wcześniej maluch trafi do przedszkola, tym szybciej zapewniona będzie mu kompleksowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Wyrównywanie szans edukacyjnych rozpocznie się już w najwcześniejszym etapie edukacyjnym. To szczególnie ważne na terenach wiejskich i słabo zurbanizowanych, gdzie przedszkole to nie tylko pomoc psychologiczno-pedagogiczna, ale często także jedyny kontakt dziecka z kapitałem kulturowym.

Dzieci, które uczęszczają do przedszkola zdecydowanie łatwiej radzą sobie w szkole – zarówno w kontekście wyników w nauce jak i nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. W przyszłości dyrektor przedszkola będzie mógł również przyjmować do placówki dzieci dwuletnie.

Ustawa na mocy której ustawa o systemie oświaty ma zostać znowelizowana trafiła do konsultacji. Jej przyjęcie w proponowanym będzie oznaczało, że od września 2013 dyrektor przedszkola będzie otrzymywał od samorządu większe dotacje na opiekę nad dziećmi.

Podstawa prawna:

  • Projekt z dn. 19 grudnia 2012 Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30103 )
Array ( [docId] => 30103 )

Array ( [docId] => 30103 )