Wszystkie artykuły

  Nadzór pedagogiczny 19.09.2017
  Przedszkole niepubliczne nie dostanie dotacji na dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku życia
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku – zgodnie ze opiniami RIO zostaje ono objęte dotacją przedszkolną. Pojawia się jednak wątpliwość – od kiedy dotacja zacznie przysługiwać, jeżeli dziecko uczęszczające do przedszkola od początku miesiąca osiągnie wymagany wiek po dacie przekazania informacji ...

  Nadzór pedagogiczny 29.08.2017
  Nowe obowiązki dyrektora sporządzającego plan nadzoru pedagogicznego przedszkola
  Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego nakłada na dyrektora przedszkola nowy obowiązek. W planie nadzoru pedagogicznego trzeba uwzględnić nowy element – podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Co jeszcze się zmienia? Wyjaśniamy w artykule.Dyrektor przedszkola odpowiada za zapewnienie prawidłowości i skuteczności procesu dydaktycznego, wychowawczego i ...

  Nadzór pedagogiczny 22.08.2017
  Przekazanie dokumentacji w przedszkolu niepublicznym – jakie dokumenty przekazać
  Jak powinno wyglądać przekazanie dokumentacji w przedszkolu niepublicznym, jeżeli zmienia się organ prowadzący oraz dyrektor ? Czy stowarzyszenie, które do tej pory prowadziło przedszkole, ma obowiązek przekazać dokumenty  nowemu stowarzyszeniu, które teraz prowadzi to przedszkole? Jakie dokumenty powinien przekazać dyrektor?Przepisy nie określają procedury przekazywania dokumentacji ...

  Nadzór pedagogiczny 22.08.2017
  Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018
  Od 1 września 2017 r. nauczyciele będą realizować nową podstawę programową, która diametralnie różni się od poprzedniej. W związku z tym na dyrektorze spoczywa obowiązek opracowania nowej procedury monitorowania. Skorzystaj ze wskazówek i dostosuj ją do nowych regulacji prawnych.Procedura monitorowania podstawy programowej, aby była skuteczna, powinna być corocznie aktualizowana ...

  Nadzór pedagogiczny 02.08.2017
  Czy w oświadczeniu majątkowym zawsze trzeba uwzględnić majątek współmałżonka
  Dyrektor przedszkola publicznego ma obowiązek składania oświadczenia majątkowego. W niektórych wypadkach w oświadczeniu musi uwzględnić także majątek małżonka. Dowiedz się, co należy uwzględnić w oświadczeniu majątkowym i w jaki sposób określić do kogo przynależą poszczególne składniki majątku.Dyrektor przedszkola pierwsze oświadczenie majątkowe musi złożyć w terminie ...

  Nadzór pedagogiczny 02.08.2017
  Błąd w akcie nadania prostuje się w formie postanowienia
  Akt nadania stopnia awansu zawodowego nie może zawierać błędów, jednak czasami mimo dokładnego sprawdzenia dokumentu zdarzają się pomyłki. W takiej sytuacji konieczne jest sprostowanie, którego dokonuje organ wydający decyzję o nadaniu kolejnego stopnia awansu. Sprawdź, w jaki sposób poprawiać błędy w dokumentacji dotyczącej awansu.Postępowanie w sprawie awansu zawodowego jest postępowaniem ...

  Nadzór pedagogiczny 02.08.2017
  Czy nauczyciele rozpoczynający pracę 1 września 2017 r. mogą uczestniczyć w posiedzeniu sierpniowej rady pedagogicznej?
  Przyszli pracownicy przedszkola mogą i powinni zostać zaproszeni na posiedzenie rady pedagogicznej poprzedzającej rozpoczęcie nowego roku przedszkolnego. Nie będą jednak jej członkami, dlatego zakres ich uprawnień będzie ograniczony.Nauczyciele, którzy zostaną zatrudnieni po posiedzeniu rady pedagogicznej, mogą uczestniczyć w posiedzeniu tej rady, ale jedynie z głosem doradczym.W składzie ...

  Nadzór pedagogiczny 01.08.2017
  16 sierpniowych obowiązków dyrektora przedszkola
  Tegoroczne przygotowania do rozpoczęcia nowego roku przedszkolnego należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem. Reforma oświatowa nakłada na dyrektorów wiele nowych obowiązków, dlatego konieczne jest dokładne zaplanowanie pracy na ostatni miesiąc poprzedzający wejście w życie nowych przepisów.Już teraz zaplanuj wykonanie czynności, które muszą zostać dopełnione jeszcze w sierpniu. ...

  Nadzór pedagogiczny 25.07.2017
  Od założenia metryki akt sprawy do posiedzenia komisji – obowiązki dyrektora w postępowaniu o awans
  Postępowanie administracyjne w sprawie o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego rozpoczyna się w momencie złożenia stosownego wniosku przez nauczyciela. Na dyrektorze, który w tym postępowaniu pełni rolę organu administracji, spoczywają liczne obowiązki – przypominamy jakie. Złożenie przez nauczycielka wniosku o rozpoczęcie stażu lub planu rozwoju zawodowego ...

  Nadzór pedagogiczny 25.07.2017
  Zmiany w nadzorze pedagogicznym
  MEN opublikował długo oczekiwany projekt nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dodana zostanie nowa forma nadzoru pedagogicznego, inny też będzie termin wniosków podawanych przez kuratora oświaty. Zmiany wejdą w życie od 1 września 2017 r.Obszary nadzoru i omówienie zmian: 1. Formy nadzoru pedagogicznego: dodano nową formę nadzoru przysługującą wizytatorom kuratoriów ...