Wybór dyrektora szkoły: przedstawiciele związków w komisji konkursowej

Data: 16-03-2015 r.

Ustawa o systemie oświaty stanowi, że w skład komisji powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły wchodzi po jednym przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych – dla nauczycieli postawiono jednak ograniczenie – przedstawiciel związkowy nie może być zatrudniony w szkole, której dotyczy przeprowadzany konkurs.

Związek zawodowy może skorzystać z prawa oddelegowania swojego przedstawiciela do komisji  konkursowej powołanej do wyboru dyrektora szkoły, nawet jeżeli w danej szkole nie zatrudnia się członków tego związku. W pracach komisji konkursowej powinni uczestniczyć przedstawiciele związków zawodowych obejmujących zakresem swojego działania szkołę, w której odbywa się konkurs – ustawa o systemie oświaty nie wskazuje na wymóg zatrudnienia w szkole na stanowiskach nauczycielskich członków tego związku zawodowego (art. 36a ust. 6 ustawa o systemie oświaty).

Udział w pracach komisji konkursowej – dla nauczycieli zatrudnionych w innej szkole

Zgodnie z doktryną przedstawiciel związkowy reprezentuje w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora szkoły związek zawodowy jako taki, a nie zakładową organizację związkową. Brak możliwości powołania do komisji przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej wynika z faktu, iż ustawa o systemie oświaty zastrzega, że przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy (art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. c ustawa o systemie oświaty).

Przedstawiciel związku, do którego nie należy żaden nauczyciel

Ustawa o systemie oświaty nie zastrzega, że w skład komisji konkursowej mogą wchodzić tylko przedstawiciele związków zawodowych dla nauczycieli. Jeżeli w szkole funkcjonują organizacje zrzeszające pracowników niepedagogicznych, to one również mają prawo do wydelegowania przedstawicieli. Potwierdza to orzecznictwo – w komisji konkursowej przewiduje się miejsce związkowców będących reprezentantami wszystkich organizacji związkowych obejmujących swoją działalnością placówkę, w której przeprowadzany jest konkurs – nawet, jeżeli członkowie tej organizacji nie są w niej zatrudnieni (wyrok WSA, II SA/Ke 701/13). Jednym ograniczeniem, podobnie jak dla nauczycieli jest zastrzeżenie, że w pracach komisji nie może uczestniczyć osoba zatrudniona w szkole, której dyrektora dotyczy konkurs.

Źródło:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 listopada 2013 r. (II SA/Ke 701/13)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36726 )
Array ( [docId] => 36726 )

Array ( [docId] => 36726 )