Wykorzystywanie wniosków z nadzoru pedagogicznego do doskonalenia

Autor: Barbara Milecka
Data: 07-06-2016 r.

Istotą nie jest samo formułowanie wniosków z nadzoru pedagogicznego, ale przełożenie ich na działania doskonalące. Dlatego też ważne jest, aby dyrektor tworzył strategię działania i inspirował do niego innym pracowników. Warto poznać sposoby wykorzystywania wniosków z nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor nie powinien działać sam...

Dyrektor może i powinien wskazywać strategie działania, akceptować (lub nie) poszczególne zadania, ponieważ to on – zgodnie z art. 7 Karty Nauczyciela – odpowiada m.in. za poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły, zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych, bezpieczeństwa i pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań. Nie oznacza to jednak, że wszystkie działania powinien realizować sam. Wręcz przeciwnie, szansa na uzyskanie lepszych efektów zwiększa się, gdy współpracownicy mają poczucie współudziału w decydowaniu i postrzegają zadania do wykonania jako własny pomysł, a nie nakazy narzucone przez kogoś.

... ale inspirować i zachęcać do działania

Rolą dyrektora jest tworzenie strategii działania, inspirowanie, przekonywanie, zachęcanie i motywowanie, decydowanie oraz kontrolowanie wykonania w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego. I jest to strategia opłacalna w dłuższym okresie czasu, choć może się zdarzyć, że w pierwszym roku takiego podejścia nie wszystko zostanie zaplanowane tak jak oczekuje dyrektor. Trzeba jednak nieco cierpliwości, koniecznej na naukę nowego podejścia do sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru. Każda zmiana na początku jest trudna i wymaga czasu.

Przykład z praktyki szkolnej: Czy każdą czynność należy dokumentować? Jakie nowe dokumenty powinien stworzyć dyrektor?

Ze zmian w prawie wynika nowa kompetencja stanowiąca rady pedagogicznej, która musi być udokumentowana uchwałą. Ponadto plan nadzoru pedagogicznego należy rozszerzyć o nowe elementy wspomagania, czyli:

  • diagnozę pracy szkoły oraz
  • podejmowanie działań prorozwojowych.

Natomiast nie ma potrzeby tworzenia nowych dokumentów dotyczących poszczególnych czynności. Raczej należy zastanowić się, czy i jak poszczególne decyzje i działania można zapisać w istniejących już dokumentach.

Barbara Milecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39085 )
Array ( [docId] => 39085 )