Zadania dyrektora przedszkola na czerwiec

Data: 01-06-2015 r.

Czerwiec jest gorącym okresem dla dyrektorów placówek oświatowych. Przed wakacjami mają oni wiele obowiązków do spełnienia. Przedstawiamy 11 zadań, które dyrektor przedszkola musi wykonać w tym miesiącu.

1. Zebranie od opiekunów stażu projektów ocen dorobku zawodowego nauczycieli kończących staż 31 maja.
2. Zebranie od nauczycieli, którzy ukończyli staż, sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego. Nauczyciele mają 30 dni od dnia zakończenia stażu na sporządzenie i przedstawienie sprawozdania dyrektorowi.
3. Ocenienie dorobku zawodowego za okres stażu nauczycielom, którzy ukończyli staż na wyższy stopień awansu zawodowego.
Dyrektor ma 21 dni na dokonanie oceny dorobku zawodowego, licząc je od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela.
4. Zebranie wniosków nauczycieli o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
5.Wystawienie nauczycielom zaświadczeń zawierających informacje niezbędne do przeprowadzenia późniejszych postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych.
6. Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego.
7. Podanie do wiadomości rodziców zestawu dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego.
8. Zorganizowanie podsumowującej rady pedagogicznej:

 

- przedstawienie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w minionym roku,
- zebranie sprawozdania z pracy wychowawczo-dydaktycznej od nauczycieli,
- ustalenie wniosków do dalszej pracy na następny rok szkolny,
- przedstawienie wniosków z ewaluacji wewnętrznej.

9. Zorganizowanie spotkania rady rodziców – podsumowanie działalności.
10. Zorganizowanie pożegnania dzieci kończących przedszkole.
11. Zorganizowanie pracy w okresie letniego dyżuru (przekazanie informacji do organu prowadzącego).

Elżbieta Bukowiecka-Górny, dyrektor przedszkola

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37251 )
Array ( [docId] => 37251 )