Zmiana rozporządzeniu w sprawie doskonalenia nauczycieli – od 1 października 2016 r. nowe zasady

Autor: Wysocka Marta
Data: 29-08-2016 r.

Od 1 października 2016 r. doskonalenie zawodowe nauczycieli będą mogły prowadzić tylko placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne jednostki, których statuty przewidują takie działania. Zmiana rozporządzenia wynika z likwidację zakładów kształcenia nauczycieli, tzw. kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych.

W projekcie rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli przewidziano także dodatkową rolę kuratora oświaty w zakresie opiniowania planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Ponadto, od 1 października kandydat na dyrektora publicznej placówki doskonalenia będzie musiał wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Uregulowano również kwestię wymagań do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przez cudzoziemców. W przypadku osób będących cudzoziemcami dodatkowym wymogiem do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli będzie znajomość języka polskiego poświadczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim.

Wprowadzono także dwa przepisy przejściowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli ogłoszonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów.

W konkursach na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia ogłoszonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli do końca okresu, na jaki nastąpi powierzenie stanowiska dyrektora.

W projekcie rozporządzenia przewidziano również przepis przejściowy, zgodnie z którym uczestnicy kursów kwalifikacyjnych, którzy po 1 października 2016 r. ukończą kurs kwalifikacyjny prowadzony na podstawie obowiązującego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, otrzymają świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru określonego w niniejszym rozporządzeniu.

Opracowanie: Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39397 )
Array ( [docId] => 39397 )

Array ( [docId] => 39397 )