Dyrektor może zarządzać szkołą przez cele

Autor: Lucyna Gromiec
Data: 18-06-2015 r.

Wyznaczanie celów w ramach kontroli zarządczej w szkole służy skuteczniejszemu zarządzaniu placówką. Warto, aby dyrektor wyznaczył także mierniki ich realizacji, co pomaga sprawdzić, czy działania podejmowane przez szkołę przynoszą zamierzone efekty.

Cele i zadania w zakresie kontroli zarządczej należy wyznaczyć na każdy rok kalendarzowy wraz z miernikami, które umożliwiają dokonanie oceny, czy cele zostały zrealizowane. Na ich podstawie dokonuje się oceny skuteczności działań w danym roku. Trzeba pamiętać, że nie są to cele i zadania podane w statucie szkoły, bo na ich podstawie nie jest możliwe dokonanie oceny skuteczności działań w danym roku.

Pierwsza z czynności to dokonanie hierarchizacji celów z uwzględnieniem podziału na:

 • cele strategiczne - wynikają z wewnętrznych założeń misji, wizji oraz założeń organów prowadzących, realizowane w perspektywie czasowej dłuższej niż rok;
 • cele operacyjne - dotyczą konkretnych działań, które kadra kierownicza i pracownicy będą realizować w danym roku.

Szkoła realizuje m.in. cele z dydaktyki, wychowania i opieki oraz dodatkowo te dotyczące gospodarowania mieniem (budynek, wyposażenie), gospodarowania zasobami ludzkimi (szkolenia, bezpieczeństwo), a od pewnego czasu z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania, w tym funduszy unijnych.

Cel, jako ustalone i przewidywane zamierzenie, ma postać ogólną. Zadania natomiast odnoszą się do realizacji tych zamierzeń - są sformułowane w szczegółowy sposób.

Źródło:
 • Komunikat nr 23 ministra finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84),
 • Komunikat nr 6 ministra finansów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla jednostek sektora finansów publicznych w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 56),
 • Komunikat nr 3 ministra finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 2, poz. 11).
konsultacje Lucyna Gromiec, dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej Jan Lewandowski, Michał Łyszczarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37337 )
Array ( [docId] => 37337 )

Array ( [docId] => 37337 )