Dyrektor musi określić warunki korzystania z darmowych podręczników

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 28-01-2015 r.

Dyrektor szkoły jest obowiązany określić szczegółowe warunki wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej i poinformować o nich rodziców. Zasady te nie muszą mieć formy regulaminu.

Darmowe podręczniki wprowadza się na stan biblioteki

Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mają być gromadzone w bibliotekach szkolnych poprzez wprowadzenie ich na stan biblioteki. Podręczniki przeznaczone do 3-letniego użytku powinny być zwracane do biblioteki z końcem roku szkolnego.

Materiały ćwiczeniowe powinny być uczniom przekazywane na początku roku, bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Uczniowie nie muszą zwracać tych materiałów, których nie da się wykorzystać ponownie z powodu ich wypełniania czy wycinania przez dziecko.

Ministerstwo nie przygotowało wzoru regulaminu

Dyrektor szkoły jest obowiązany określić szczegółowe warunki wypożyczania podręczników oraz  materiałów edukacyjnych, a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych, jednak te zasady nie muszą mieć formy regulaminu. Ministerstwo nie przygotowało wzoru takiego regulaminu, ale na stronach ORE znajduje się poradnik opisujący zasady postępowania z tymi materiałami.

Źródło:

komunikat MEN z 29 sierpnia 2014 r., http://naszelementarz.men.gov.pl.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36451 )
Array ( [docId] => 36451 )

Array ( [docId] => 36451 )