Dyrektor szkoły może poświadczyć zgodność dokumentów z oryginałem

Autor: Wysocka Marta
Data: 17-06-2015 r.

Nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy nie musi składać wszystkich dokumentów w oryginale – jeżeli dyrektor szkoły potwierdzi zgodność z oryginałem, do dokumentacji można dołączyć odpis. Dyrektor uwierzytelnia dokumenty w szkole na podstawie przepisów prawa administracyjnego.

Dyrektor szkoły jest upoważniony do tego, by potwierdzić zgodność odpisu dokumentu z jego oryginałem. Oryginalność dokumentów w szkole można uwierzytelnić zgodnie z art. 76a kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, jeżeli dokument znajduje się w aktach danego organu lub podmiotu, osoba ubiegająca się o awans nauczyciela może przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ/podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu (art. 76a § 1 Kodeks postępowania administracyjnego).

Dokumenty dołączone do wniosku na awans nauczyciela

Ubiegając się o awans nauczyciela należy pamiętać, że dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zostały określone w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Niektóre z dokumentów są przechowywane przez dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
 • poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych)
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu

(§ 9 rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Awans nauczyciela – dyrektor udostępni dokumenty

Dyrektor szkoły udostępni na potrzeby nauczyciela dotyczącą go dokumentację przechowywaną w szkole i poświadczy zgodność z oryginałem kopii tych dokumentów.

Należy pamiętać, że wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego można składać do końca czerwca – wtedy decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego zostanie wydana w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37332 )
Array ( [docId] => 37332 )

Array ( [docId] => 37332 )