Dyrektor szkoły nie zawsze decyduje o liczbie uczniów w klasie

Data: 05-06-2013 r.

Dyrektor szkoły nie zawsze zgodzi się na przyjęcie ucznia spoza obwodu. O liczebności klas decyduje organ prowadzący, który musi zapewnić miejsce uczniom z terenu jednostki samorządu terytorialnego. Należy pamiętać, że zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli lepiej jest, gdy klasy nie są przepełnione.

Przepełnione klasy są problemem dla nauczycieli, którzy mają świadomość obniżania jakości procesu edukacyjnego. W związku z tym dyrektor szkoły powinien optymalizować liczbę uczniów w jednej klasie. Jeżeli to konieczne – arkusz organizacji szkoły winien przewidywać utworzenie dodatkowych oddziałów klasowych. Dyrektor szkoły musi jednak liczyć się z tym, że organ prowadzący może nie zgodzić się na przyjęcie uczniów spoza obwodu.

O liczbie uczniów w szkole nie decyduje dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły planujący utworzenie dodatkowych oddziałów klasowych musi liczyć się z tym, ze organ prowadzący może odrzucić arkusz organizacji szkoły i zażądać zmniejszenia liczby klas. Taka sytuacja nie powinna zdarzyć się, jeżeli przedłożony do zatwierdzenia arkusz organizacji szkoły przewidywał tylko liczbę uczniów zamieszkałych w obwodzie. Zbyt liczne klasy mogłyby oznaczać dla nauczycieli trudności związane z realizowaniem zajęć. Jeśli jednak dyrektor szkoły zdecydował, że dodatkowe klasy są potrzebne ze względu na chętnych spoza obwodu, nie jest wykluczone, że organ prowadzący zadecyduje o rezygnacji z ich utworzenia.

Ustalenie planu sieci szkół oraz granic obwodów leży w kompetencjach jednostki samorządu terytorialnego. O tym, jaką liczbę uczniów będzie mógł przyjąć dyrektor szkoły decydują finanse, najważniejsze jest jednak zapewnienie możliwości nauki w szkole publicznej dzieciom zamieszkałym na terenie jednostki samorządu terytorialnego. Dyrektor szkoły musi liczyć się z tym, że arkusz organizacji nie będzie zatwierdzony, jeżeli dodatkowe oddziały zostały przewidziane kandydatów spoza rejonu.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30262 )
Array ( [docId] => 30262 )

Array ( [docId] => 30262 )