Epidemia grypy – wolne dla uczniów, nie dla nauczycieli

Data: 13-12-2012 r.

Każdego roku grypa zatrzymuje w domach wielu uczniów. Wysoka absencja, to poważny kłopot dla nauczycieli realizujących program, dlatego w wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły powinien podjąć decyzję o odwołaniu lekcji i odrobieniu ich w wyznaczonym terminie. Nie oznacza to zamknięcia szkoły – trzeba zapewnić uczniom opiekę, a zajęcia może prowadzić pedagog szkolny.

Kiedy wysokość frekwencji wśród uczniów danej klasy jest bardzo niska, dyrektor szkoły może zarządzić odwołanie zajęć lekcyjnych. Ma to na celu uniknięcie konieczności nadrabiania dużej partii materiału przez większość klasy. Wysoka absencja to poważny problem dla nauczycieli, którym trudno jest prowadzić zaplanowane na dużą liczbę uczniów zajęcia.

Dyrektor szkoły odwołuje lekcje – pedagog szkolny prowadzi zajęcia

Odwołanie lekcji z powodu ogłoszenia epidemii np. grypy nie oznacza, że dyrektor szkoły jest zwolniony z obowiązku zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów – obowiązują go te same przepisy, co w przypadku odwołania zajęć z powodu przeprowadzania w szkole egzaminu. Uczniowie nie muszą przychodzić do szkoły, nie jest to jednak wolne dla nauczycieli. Powinni oni w tym czasie prowadzić zajęcia, które nie wpłyną na powiększanie się zaległości nieobecnych.

Odwołanie lekcji może wykorzystać również pedagog szkolny, który poprowadzi ciekawe zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień albo zorganizuje dla uczniów gry edukacyjne. Często ma to miejsce, kiedy oprócz uczniów chorują nauczyciele. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze mogą odbywać się w klasach lub na świetlicy, szkoła ma jednak bezwzględny obowiązek zapewnienia opieki tym, którymi nie mogą zająć się rodzice.

Odrabianie odwołanych lekcji – sobota w szkole dla uczniów i nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor szkoły musi wyznaczyć termin przypadający w sobotę, w którym zostaną zrealizowane odwołane lekcje (§ 5, ust. 4 Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego). Jest to termin obligatoryjny zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, nieobecność należy więc usprawiedliwić, a zaległości nadrobić we własnym zakresie.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 Poz 432 z późn. zm) § 5, ust. 4.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30190 )
Array ( [docId] => 30190 )