Łączenie klas w szkole podstawowej

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 14-03-2017 r.

Razem z ekspertem oświatowym zastanawiamy się nad problemem łączenia klas. W tej sprawie dostaliśmy do redakcji pytanie od Czytelnika: Jaka jest możliwość łączenia klas w szkole podstawowej w przyszłym roku szkolnym, z następującą liczbą uczniów: 0-10. I-6, II-3, III- 9, IV- 12, V- 6, VI- 10, VII-9, uwzględniając starą i nową podstawę programową? Na jaki dokument mogę się powołać?

Łączenie klas w polskim systemie edukacji jest legalne od 1932 r. Obecne regulacje w tym zakresie znajdują się w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, w którym § 5. ust. 7 załącznika nr 2 zawiera zapis dopuszczający możliwość organizacji nauczania w klasach łączonych w szkołach podstawowych, działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych.

Możliwe łączenie klas…

Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tych klasach przeznacza się w szkolnym planie nauczania taką liczbę godzin, aby była zapewniona realizacja przyjętych programów nauczania. Praca w oddziałach łączonych powinna być rozumiana jako tworzenie sytuacji, w której nauczyciel w tym samym miejscu i czasie pracuje z dwoma zespołami klasowymi realizując dwa różne programy.

 …ale nie z różną podstawą programową

Jednak przy poprzedniej zmianie rozporządzenia o ramowych planach nauczania (w 2012 r.) Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło następujące stanowisko: „Klasy realizujące nową podstawę programową nie mogą być łączone z klasami realizującymi „stare” ramowe plany nauczania (w przypadku klas łączonych, wyjątek stanowi dopuszczalne realizowanie - na podstawie decyzji szkoły - w „starych” rocznikach nowej podstawy programowej wychowania fizycznego (…)”.

Można wnioskować, że analogiczne będzie stanowisko przy obecnej zmianie rozporządzenia. Wobec tego nie należałoby łączyć z innymi oddziałami klas, które rozpoczną dnia 1 września 2017 r. realizację nowej podstawy programowej na podstawie nowych planów nauczania, a są to klasy: pierwsze, czwarte i siódme. Wobec powyższego w sytuacji opisanej w pytaniu dopuszczalne będzie łączenie klasy drugiej z trzecią oraz piątej z szóstą, a także oddziału zerowego z klasą pierwszą. Jednak ostateczną decyzje w tym względzie zależne będą od stanowiska organu prowadzącego.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40110 )
Array ( [docId] => 40110 )

Array ( [docId] => 40110 )