Nabór uzupełniający w szkołach i przedszkolach

Data: 14-07-2013 r.

W wakacje trwają uzupełniające nabory do szkół i przedszkoli. Dyrektorzy od zakończenia roku szkolnego nie mają chwili wytchnienia. Uzupełniająca rekrutacja jest o tyle ważna, że w wielu przypadkach decyduje o liczebności oddziałów lub wręcz o utworzeniu danego oddziału. To z kolei przekłada się na ilość godzin z poszczególnych przedmiotów i określoną liczbę miejsc pracy dla nauczycieli.

W danej szkole lub placówce należy ustalić kryteria naboru uzupełniającego. Kryteria te powinny być również podane do wiadomości rodzicom przed rozpoczęciem naboru uzupełniającego do danej szkoły (przedszkola). Co ważne – mogą się one różnić pomiędzy szkołami (przedszkolami) prowadzonymi przez ten sam samorząd, ponieważ ustala je dyrektor danej szkoły (przedszkola).

Dyrektor ustala kryteria naboru samodzielnie lub z wspólnie ze specjalną komisją

Kryteria dyrektor szkoły (placówki) może ustalić samodzielnie lub powołać specjalną komisję do ich ustalania i przeprowadzenia naboru. W przypadku powołania komisji jej skład i zakres działania powinien zostać określony np. w formie zarządzenia dyrektora szkoły (placówki). Również kryteria naboru powinny przybrać formę pisemną (dla celów dowodowych). Najczęściej spotykaną formą jest regulamin naboru określany na podstawie statutu szkoły (placówki). Należy podkreślić, iż kryteria ustalane są według uznania dyrektora (komisji) i są zazwyczaj ściśle związane z typem placówki (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) oraz warunkami miejscowymi (demograficznymi, lokalowymi itp.).

 

Inne zatem będą kryteria naboru dzieci do przedszkola a inne do szkół.

Podstawowe kryteria: odwołania od naboru podstawowego, sytuacja rodzinna dziecka (samotność rodziców, rodzice pracujący, niepełnosprawność rodziców), miejsce zamieszkania, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, rodzeństwo uczęszczające do przedszkola, niepełnosprawność dziecka lub rodzeństwa.

Podstawowe kryteria: zamieszkanie w obwodzie szkoły, odwołania od naboru podstawowego, sytuacja rodzinna dziecka, miejsce zamieszkania, kryteria zdrowotne i sprawnościowe (oddziały sportowe, szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego), niepełnosprawność dziecka (oddziały specjalne, integracyjne).

GIMNAZJA

Podstawowe kryteria: zamieszkanie w obwodzie szkoły, odwołania od naboru podstawowego, sytuacja rodzinna ucznia, miejsce zamieszkania, kryteria zdrowotne i sprawnościowe (oddziały sportowe, szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego), niepełnosprawność dziecka (oddziały specjalne, integracyjne), wyniki ze sprawdzianu po szóstej klasie, średnia z ocen na świadectwie szkolnym, oceny z określonych przedmiotów (klasy dwujęzyczne).

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Podstawowe kryteria: odwołania od naboru podstawowego, sytuacja rodzinna ucznia, miejsce zamieszkania, kryteria zdrowotne i sprawnościowe (oddziały sportowe, szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego), niepełnosprawność dziecka (oddziały specjalne, integracyjne), wyniki ze egzaminu gimnazjalnego, średnia z ocen na świadectwie szkolnym, sukcesy w olimpiadach i konkursach, oceny z określonych przedmiotów (klasy dwujęzyczne, specjalistyczne, rolnicze, leśne).

rekrutacja do szkoły, dyrektor szkoły, dyrektor przedszkola

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30280 )
Array ( [docId] => 30280 )