Plan rozwoju szkoły – dyrektor szkoły oceni realizację przed wakacjami

Data: 30-05-2013 r.

Dyrektor szkoły przed rozpoczęciem wakacji musi podsumować mijający rok szkolny. Podczas podsumowującej rady pedagogicznej należy ocenić, w jakim stopniu zrealizowany został plan rozwoju szkoły czy plan rozwoju nauczyciela odbywającego staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

Rada pedagogiczna, której przewodniczącym jest dyrektor szkoły musi dokonać podsumowania zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych, które realizowano w szkole w ciągu mijającego roku szkolnego.

Posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowania dla nauczycieli

Podczas ostatniego posiedzenia rady pedagogicznej przed wakacjami dyrektor szkoły, nauczyciele i specjaliści powinni zapoznać się z oceną realizowanych programów nauczania. Szczególnie, jeżeli plan rozwoju nauczyciela przewidywał zrealizowanie programu autorskiego. Dokonanie oceny będzie dla nauczycieli wskazówką dotyczącą koniecznych zmian, tak aby w kolejnym roku szkolnym efektywność procesu dydaktycznego była większa.
Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oznacza opisanie stanu wyjściowego oraz rezultaty podjętych działań. To ważne ze względu na przyjęty na początku roku szkolnego plan rozwoju szkoły.

Dyrektor szkoły uzyskuje opinie o najważniejszych dokumentach w szkole

Posiedzenie rady pedagogicznej powinno być dla nauczycieli również możliwością dokonania oceny funkcjonalności dokumentów wewnętrznych obowiązujących w szkole. Dyrektor szkoły będzie mógł zastanowić się nad zmianą tych regulacji, jeżeli istnieje realna potrzeba i podczas pierwszej rady pedagogicznej w nowym roku szkolnym omówić proponowane zmiany.

Wskazówki dla nauczycieli na wakacje

Mimo, iż wakacje to okres urlopu wypoczynkowego nauczycieli, większość z nich planuje w tym czasie swoją pracę na kolejny rok szkolny. Dyrektor szkoły powinien przypomnieć o priorytetach, jakie stawia plan rozwoju szkoły, a także o kwestiach formalnych. Najważniejsze dla nauczycieli powinny być informacje o zasadach dopuszczania do użytku programów nauczania – terminach i ich merytorycznej zgodności z podstawą programową. Ułatwi im to również przygotować plan rozwoju zawodowego na kolejny rok szkolny.
Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30260 )
Array ( [docId] => 30260 )

Array ( [docId] => 30260 )