Rada pedagogiczna opiniuje pracę dyrektora, podejmując uchwałę

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 18-02-2015 r.

Opinia rady pedagogicznej na temat pracy dyrektora powinna mieć formę uchwały podejmowanej w drodze głosowania. Sposób przeprowadzenia głosowania zależy od ustaleń przejętych w regulaminie rady. Zachowuje się formę pisemną.

W związku z zaplanowaną przez organ prowadzący oceną pracy dyrektora rada pedagogiczna opiniuje jego pracę. Przepisy prawa oświatowego nie precyzują zasad opiniowania pracy dyrektora, ale skoro opinię wyraża rada pedagogiczna, która podejmuje swoje rozstrzygnięcia/wydaje opinie w drodze uchwał, to także w tym przypadku należy zachować taką formę.

Opinia rady powinna mieć formę pisemną

Uchwały podejmowane są na piśmie w drodze głosowania. Projekt opinii powinien sporządzić zespół nauczycieli wyznaczonych przez radę pedagogiczną, a następnie w trakcie zebrania rada powinna zostać z zapoznana z projektem i mieć możliwość wniesienia poprawek, zaakceptowanych przez radę zgodą większości jej członków.

Tajność głosowania zależy od ustaleń przyjętych w regulaminie rady

Informacji na temat jawności lub tajności głosowania należy szukać w regulaminie rady pedagogicznej. W niektórych regulaminach znajduje się zapis umożliwiający głosowanie w trybie tajnym, szczególnie w sprawach osobowych. Jednak głosowanie w trybie tajnym powinno nastąpić po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. Uzgodniony tekst uchwala się poprzez głosowanie zwykłą większością głosów, przy zachowaniu quorum.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36584 )
Array ( [docId] => 36584 )

Array ( [docId] => 36584 )