Ustawa o systemie oświaty – wymagania dla opiekunów kolonii

Data: 08-06-2014 r.

Jeszcze przed wakacjami weszły w życie nowości oświatowe zaostrzające wymagania dla nauczycieli i innych osób pełniących funkcję wychowawcy lub kierownika wybranej formy wypoczynku. Ustawa o systemie oświaty nakłada na opiekunów obowiązek okazania informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 

Ustawa o systemie oświaty wyraźnie nakazuje kandydatom na wychowawców lub kierowników form wypoczynku złożenie oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 91 ust. 1a Ustawa o systemie oświaty). Nowości oświatowe nie są zarezerwowane dla nauczycieli, ustawa o systemie oświaty odnosi się w tym względzie do wszystkich osób posiadających uprawnienia wskazane w rozporządzeniu w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Funkcja wychowawcy nie jest zarezerwowana dla nauczycieli

W ustawie o systemie oświaty nie pojawiają się żadne nowości oświatowe dotyczące osób  uprawnionych do pełnienia funkcji wychowawcy kolonijnego lub związane z tym wymagania dla nauczycieli. Możliwość  sprawowania opieki różnych formach wypoczynku nie jest zarezerwowana dla nauczycieli. Wychowawcami mogą być również: studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerzy i instruktorzy sportowi (§ 12 rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej). Wprowadzone nowości oświatowe nakładają na nich jedynie obowiązek przedłożenia informacji o niekaralności pochodzącej z Krajowego Rejestru Karnego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35040 )
Array ( [docId] => 35040 )

Array ( [docId] => 35040 )