Wniosek o edukację domową będzie można złożyć w dowolnym momencie roku

Data: 13-02-2014 r.

Edukacja domowa jest popularna w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Australii, Portugalii, Chile, na Tajwanie, w Czechach i na Węgrzech. W Polsce na razie jest to zjawisko niszowe. Jednak ostatnio coraz więcej rodziców jest zainteresowanych taką formą kształcenia swoich dzieci. Teraz posłowie planują zmiany w ustawie o systemie oświaty, które mają ułatwić edukację domową.

Edukacja domowa (homeschooling) polega na uczeniu dzieci w domu przez ich rodziców lub/i wyznaczone przez nie osoby, np. specjalnie zatrudnionych nauczycieli. Odbywa się poza systemem edukacji szkolnej. Dzieci zdobywające wiedzę w ten sposób często uczą się także poza domem, w większych grupach, a czasem biorą udział w niektórych lekcjach w szkołach publicznych.

Teraz wniosek o edukację domową w każdym momencie roku szkolnego

Poselskie propozycje dotyczą terminu składania wniosku do dyrektora szkoły o wydanie zezwolenia na edukację domową. Nie będzie on już jak dotąd sztywno określony. Jeśli rodzice podejmą taką decyzję i spełnią określone ustawą wymogi, w każdym momencie roku szkolnego dziecko będzie mogło rozpocząć edukację domową. Wniosek o zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą będzie można złożyć w dowolnym terminie, tak przed, jak i w trakcie roku szkolnego.

Obecne przepisy

Do tej pory wnioski o nauczanie domowe należało składać do 31 maja. Ułatwiało to dyrektorom szkół organizację pracy szkoły - na przykład planowanie zajęć, w których występuje podział na grupy uzależniony od liczby uczniów w danym oddziale.

Wniosek o wydanie zezwolenia na edukację domową

Rodzice ubiegający się o nauczanie domowe dla swojego dziecka są zobowiązani do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (art. 16 ust. 8 USO). Wniosek powinien być skierowany do dyrektora szkoły (przedszkola), do której dziecko zostało przyjęte. Przepisy nie mówią o tym, w jakiej formie wniosek ma być złożony, jednak z uwagi na to, że spełnianie obowiązku szkolnego (przedszkolnego) podlega ustawowej kontroli, a zezwolenie jest decyzją administracyjną, wniosek powinien być złożony na piśmie. Do wniosku rodzice muszą dołączyć:
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu o ocenianiu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33865 )
Array ( [docId] => 33865 )

Array ( [docId] => 33865 )