Wszystkie artykuły

  Organizacja pracy placówki 13.03.2022
  Dostęp do edukacji dzieci łatwiejszy dzięki rozporządzeniu
  Minister Edukacji i Nauki wydał rozporządzenie wprowadzające zmiany w regulacjach poświęconych kształceniu osób niebędących obywatelami polskimi. Odnosi się ono również do uczniów korzystających ze szkół w innych państwach. Zmiana przepisów była niezbędna ze względu na sytuację międzynarodową i ogromny napływ ukraińskich dzieci na terytorium Polski. Rozporządzenie ma przede ...

  Organizacja pracy placówki 13.03.2022
  Oddziały szkół i nowe zatrudnienia - co zmienia specustawa w oświacie?
  W związku z podpisaną 12 marca ustawą o pomocy dla obywateli Ukrainy, szkoły muszą przygotować się na szukanie nauczycieli, aby wypełnić braki kadrowe. Do pracy mogą wrócić także osoby pobierający świadczenie kompensacyjne. Celem nowych przepisów ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy jest m.in. zapewnienie dzieciom z Ukrainy dostępu do edukacji. Możliwe jest otwieranie oddziałów ...

  Organizacja pracy placówki 10.03.2022
  Edukacja dzieci w przedszkolu - efektywność czy liczba uczniów?
  Przygotowywane przepisy o pomocy Ukrainie przewidują m.in. edukację dla dzieci. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i szkołach publicznych musi się znaleźć dla nich miejsce - ale jak dużo? I gdzie w tym wszystkim efektywność nauki? I co na to nauczyciele? Na pytania te odpowiedzi nie znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ...

  Organizacja pracy placówki 16.02.2022
  Ochrona wizerunku nauczyciela w trakcie lekcji on-line
  Nauczyciel jest obowiązany prowadzić zajęcia on-line, w trakcie których jego wizerunek jest dostępny dla uczniów. Przetwarzanie wizerunku w celu prowadzenia zajęć zdalnych, odbywa się w ramach obowiązku prawnego ciążącego na szkole (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Nauczyciel nie może odmówić udostępniania wizerunku uczniom w trakcie lekcji on-line, podobnie jak nie może odmówić jego ...

  Organizacja pracy placówki 21.01.2022
  Przedszkole niepubliczne – łączenie funkcji organu prowadzącego, dyrektora i nauczyciela
  Czy w przedszkolu niepublicznym rodzic (organ prowadzący) może pełnić i łączyć funkcję dyrektora i nauczyciela? Czy ewentualnie potrzebuje dokumentów powierzenia powyższych stanowisk samemu sobie? Czy kuratorium lub organ dotujący może mieć jakieś zastrzeżenia do łączenia funkcji dyrektora i nauczyciela? Jak prawidłowo podpisywać dokumenty i umowy?Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia ...

  Organizacja pracy placówki 11.03.2021
  Promocja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
  Czy uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym może zostać niepromowany do kolejnej klasy? Czy można mu jedynie wydłużyć etap edukacyjny zgodnie z przepisami.OdpowiedźO promocji ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna. ...

  Organizacja pracy placówki 03.12.2020
  Utworzenie oddziału integracyjnego w szkole
  W szkole podstawowej na poziomie klasy czwartej został utworzony oddział liczący 34 uczniów, do którego uczęszcza 4 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w których nie wskazano oddziału integracyjnego jako jednej z form kształcenia uczniów. Czy zatem dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może odmówić utworzenia takiego oddziału w trakcie ...

  Organizacja pracy placówki 11.05.2020
  Zasady organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
  Czy organ prowadzący musi zorganizować w szkole zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i inne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdy brakuje na to funduszy? Odpowiedź:  W przepisach prawa oświatowego nie znajduje się wprost zapis dotyczący obowiązku zorganizowania określonych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast zawarto tam zapisy, które zobowiązują organy ...

  Organizacja pracy placówki 30.03.2020
  Wpływ epidemii koronawirusa na oświatę – 4 scenariusze: co nas czeka?
  Z powodu istniejącej pandemii nieoczekiwanie znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, której kształtu nikt nie przewidział. Obecnie wszyscy się zastanawiamy kiedy to się skończy i co ten koniec będzie oznaczał – czy powrót do tego, co było czy uczenie się żyć inaczej. Będzie to zależało od wielu czynników takich jak skuteczność prac naukowców, lekarzy i dyscypliny nas wszystkich ...

  Organizacja pracy placówki 27.08.2018
  Szkoła po wakacjach: jak rzeczywiście wygląda przetwarzanie danych osobowych dzieci w świetle RODO?
  Wejście w życie RODO wywołało poruszenie w wielu miejscach pracy. Od czasu wejścia w życie tego rozporządzenia, tj. 25 maja 2018 roku, minęło już trochę czasu, wielu przedsiębiorców zdołało już wdrożyć RODO, a inni zdążyli się już z nowymi przepisami oswoić i przejść do porządku dziennego. Mimo wszystko dookoła możemy jeszcze usłyszeć o wielu absurdach RODO. We wrześniu ...