Wszystkie artykuły

  Organizacja pracy placówki 02.08.2017
  Czy przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć szkole językowej
  Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola powinny uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do nauki języka obcego nowożytnego. Zajęcia te nie powinny odbywać się w formie odrębnych godzin dydaktycznych, dlatego nie można powierzyć ich prowadzenia zewnętrznemu podmiotowi. Sprawdź, co zrobić, jeżeli w przedszkolu brakuje nauczycieli posiadających kwalifikacje ...

  Organizacja pracy placówki 01.08.2017
  Kiedy rozpoczyna się rok szkolny 2017/2018 w przedszkolach?
  Opublikowanie projektu rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego wywołało wątpliwości wśród dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. Postawiono pytanie – w jakim dniu powinien rozpocząć się rok szkolny 2017/2018 – 1 czy 4 września? Rok szkolny 2017/2018 w przedszkolach rozpoczyna się 1 września 2017 r.  i tego dnia, mimo że jest to piątek, należy zorganizować jego ...

  Organizacja pracy placówki 25.07.2017
  Wybór podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2017/2018
  Oddziały gimnazjalne od 1 września 2017 r. będą włączone do szkoły podstawowej, nauczyciele obecnego gimnazjum będą uczyć w klasach czwartych i siódmych. Czy wyboru podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2017/2018 dokonują nauczyciele obecnej szkoły podstawowej w porozumieniu z nauczycielami obecnego gimnazjum?Zgodnie z art. 22a ustawy o systemie oświaty nauczyciel lub ...

  Organizacja pracy placówki 10.07.2017
  Oddział przedszkolny przeniesiony do innego budynku – jak dostosować pomieszczenia
  Obowiązek zagwarantowania trzylatkom miejsc w przedszkolach spowodował, że w wielu gminach podjęto decyzję o przeniesieniu części oddziałów przedszkolnych z odrębnych budynków do pomieszczeń w szkołach podstawowych. Dotyczy to głównie „zerówek”. Jakie wymagania muszą spełniać pomieszczenia, do których zostaną przeniesione oddziały?Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego ...

  Organizacja pracy placówki 04.07.2017
  Jak postępować z dokumentacją w związku z transformacją szkoły
  Już w dniu 1 września 2017 roku w niektórych przypadkach gimnazja przestaną istnieć, gdyż zostaną przekształcone w szkoły innego typu bądź włączone do takich szkół. Dotyczy to również zespołów szkół składających się ze szkoły podstawowej i gimnazjum albo zasadniczej szkoły zawodowej i gimnazjum. Poza tym przekształcenia obejmą również szkoły podstawowe i zasadnicze szkoły ...

  Organizacja pracy placówki 03.07.2017
  Dowożenie dzieci do przedszkoli od 1 września 2017 r. – jakie są obowiązki gminy i dyrektora?
  Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego spoczywa na gminie. Nie oznacza to jednak, że dyrektor placówki do której dowożone jest dziecko nie ma żadnych obowiązków. Sprawdź o czym musisz pamiętać jeszcze przed 1 września 2017 ...

  Organizacja pracy placówki 27.06.2017
  Zmiana pieczątek i numeru NIP w razie przekształcenia szkoły
  Od 1 września szkoła zostanie przekształcona z zespołu szkół w szkołę podstawową z wygasającym gimnazjum i oddziałami przedszkolnymi. Gmina nie planuje teraz dać nowego statutu, aktu założycielskiego (dopiero w połowie września). Czy w takim razie mamy zmieniać pieczątki i NIP? Kiedy dokonuje się zmian formalnych?Obowiązujące przepisy nie precyzują właściwego rozwiązania. ...

  Organizacja pracy placówki 27.06.2017
  Imię i sztandar wygaszanych gimnazjów
  Z dotychczasowym imieniem będą funkcjonować wygaszane gimnazja. Chodzi o gimnazja które podlegają wygaszaniu przez likwidację klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 i kolejnych klas w następnych latach szkolnych, które nie zostają przekształcone ani włączone do innej szkoły (art. 127 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).Sztandar gimnazjumNajwięcej wątpliwości ...

  Organizacja pracy placówki 27.06.2017
  Od 1 września nowe przepisy dotyczące nadawania imienia szkole
  Dotychczas nadawanie imienia szkołom regulowały przepisy rozporządzenia MEN z  21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Rozporządzenie to zostaje uchylone. Z dniem 1 września 2017 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.Nowe rozporządzenie ...

  Organizacja pracy placówki 20.06.2017
  Zadania dyrektora przed wakacjami
  W związku końcem roku szkolnego na dyrektorze szkoły spoczywa wiele obowiązków. Musi on przygotować szkołę do wakacji i lekcji po okresie ferii. Zadania dyrektora są w tym roku szczególnie istotne, gdyż od 1 września obowiązywać będą nowe przepisy oświatowe.Do zadań dyrektora należy: 1.       Przyjęcie od nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania i zabezpieczenie jej: ustalenie ...