Wszystkie artykuły

  Organizacja pracy placówki 27.03.2013
  Za nieprzekazanie danych do SIO dyrektor szkoły zapłaci grzywnę
  Dyrektor szkoły, który w terminie nie przekaże danych do SIO, zapłaci grzywnę. Dyrektor szkoły niepublicznej musi złożyć wniosek o upoważnienie do dostępu do bazy SIO . Jeżeli tego nie zrobi z wyprzedzaniem, nie będzie mógł przekazać danych i zostanie ukarany za niedopełnienie obowiązku ustawowego.Brak upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO nie stanowi usprawiedliwienia dla ...

  Organizacja pracy placówki 22.03.2013
  Dyrektor szkoły ma obowiązek prowadzić BIP
  Dyrektor szkoły ma obowiązek prowadzenia biuletynu informacji publicznej placówki. Za nieprzestrzeganie obowiązku grożą mu sankcje karne. W BIP zamieszcza się m.in. informacje o organach i osobach sprawujących funkcje, o tym kiedy prowadzona jest rekrutacja nauczycieli oraz statut szkoły. Prowadzenie BIP (samodzielnej strony internetowej zapewniającej powszechny dostęp do informacji publicznej) ...

  Organizacja pracy placówki 21.03.2013
  Szkoły nie stracą bibliotek
  Minister administracji i cyfryzacji wycofał się z propozycji łączenia bibliotek szkolnych i publicznych. To dobra wiadomość nie tylko dla nauczycieli bibliotekarzy, ale również dyrektora szkoły, ponieważ biblioteka szkolna pełni więcej funkcji niż wypożyczanie książek.Spotkanie ministra administracji i cyfryzacji ze środowiskiem bibliotekarzy odbyło się w poniedziałek 18 marca ...

  Organizacja pracy placówki 18.03.2013
  Dyrektor szkoły pisemnie poinformuje rodziców, że uczeń ściągał
  Resort edukacji chce zaostrzyć konsekwencje wobec uczniów, którzy ściągają na egzaminach. Dla nauczycieli ściąganie to niemały problem. W walce z tym procederem ma pomóc karanie także tych, którzy pomagają kolegom. O ściąganiu lub udostępnianiu odpowiedzi dyrektor szkoły pisemnie powiadomi rodziców ucznia.Niesamodzielność, to duży problem dla nauczycieli, którzy często pozostają ...

  Organizacja pracy placówki 15.03.2013
  W czasie rekolekcji dyrektor szkoły zapewnia opiekę nad uczniami
  Nie wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii w szkole, co oznacza, że nie będą również uczęszczali na rekolekcje. Dyrektor szkoły musi zapewnić opiekę im. Dla nauczycieli oznacza to, że jeżeli chcą mieć w tych dniach wolne, muszą wykorzystać urlop wypoczynkowy nauczyciela.Dyrektor szkoły w porozumieniu z organizującym je kościołem powinien zaplanować pracę szkoły w okresie ...

  Organizacja pracy placówki 07.03.2013
  Do przedszkola czy do szkoły – rekrutacja sześciolatków 2013
  Do końca kwietnia rodzice decydują czy sześciolatek rozpocznie naukę w szkole czy zostanie w przedszkolu. Ustawa o systemie oświaty wprowadziła okres przejściowy, w którym obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku szkolnym, w którym kończy ono siedem lat. Okres ten trwa do 1 września 2014 roku.Rodzice, których dzieci we wrześniu 2013 roku będą miały sześć lat nie zawsze ...

  Organizacja pracy placówki 28.02.2013
  Organ prowadzący nie ingeruje w kadrowe decyzje dyrektora szkoły
  Dyrektor szkoły samodzielnie podejmuje decyzje kadrowe, gwarantuje mu to Karta Nauczyciela i Ustawa o systemie oświaty. Organ prowadzący nie może ingerować w to, w jaki sposób dyrektor szkoły sporządza arkusz organizacji szkoły, nawet jeżeli uzna go za niekorzystny finansowo.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił zarządzenie wójta, w którym zawarto wytyczne dla dyrektora ...

  Organizacja pracy placówki 21.02.2013
  Dyrektor szkoły nie może zaocznie ucznia skreślić z listy uczniów
  Dyrektor szkoły nie powinien wszczynać postępowania o skreślenia z listy uczniów bez uprzedniego poinformowania o tym strony. Ustawa o systemie oświaty uprawnia do skreślenia ucznia, ale należy uwzględnić art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i umożliwić stronie czynny udział w toczącym się postępowaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł, że dyrektor ...

  Organizacja pracy placówki 21.02.2013
  TALIS – międzynarodowe badanie dla nauczycieli rozpoczęte
  Międzynarodowe badanie TALIS ma na celu pozyskanie opinii nauczycieli i dyrektorów szkół na temat warunków pracy, systemu doskonalenia czy zarobków nauczycieli. W Polsce badanie przewidziano dla nauczycieli sześciuset szkół, obecnie trwa ich rekrutacja.Dla nauczycieli czy dyrektora szkoły badanie stwarza możliwość anonimowego wyrażenia opinii na temat funkcjonowania szkoły oraz pracy ...

  Organizacja pracy placówki 12.02.2013
  Pełnoletni uczeń będzie mógł zastrzec dostęp do swoich ocen
  Resort Edukacji, w odpowiedzi na interpelację poselską, stwierdził że oceny pełnoletniego ucznia powinny być jawne dla niego oraz dla nauczycieli i dyrektora szkoły, ale mogą być zastrzeżone dla rodziców. Dziś żaden regulamin szkoły nie pozwala utajniać ocen, być może zmieni to nowe rozporządzenie MEN. Dla nauczycieli oraz dyrektora szkoły podstawą do ujawniania ocen uczniów rodzicom ...