Związki zawodowe nie opiniują arkusza organizacyjnego

Autor: Wysocka Marta
Data: 20-04-2016 r.

Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora jest coroczne przygotowywanie arkusza organizacji i złożenie go do organu prowadzącego do 30 kwietnia. Przed złożeniem arkusza konieczne jest uzyskanie opinii rady pedagogicznej. W procedurze opiniowania i zatwierdzania arkusza nie uczestniczą natomiast związki zawodowe.

Ustawa o związkach zawodowych oraz przepisy oświatowe nie przewidują udziału związków zawodowych w procedurze zatwierdzania arkusza organizacyjnego szkoły lub placówki. Dyrektor ma natomiast obowiązek zwrócenia się po wydanie opinii do rady pedagogicznej.

Związki zawodowe nie posiadają kompetencji opiniowania arkusza…

 

Dyrektor nie ma obowiązku przedstawiania arkusza do zaopiniowania związkom zawodowym. Ustawa o związkach zawodowych oraz przepisy oświatowe nie przewidują udziału związków zawodowych w procedurze zatwierdzania arkusza organizacyjnego szkoły lub placówki. 

  1. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
  2. zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,
  3. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy,
  5. zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów

… ale rada pedagogiczna już tak

Przed złożeniem arkusza do organu prowadzącego dyrektor przedszkola lub szkoły zapoznaje z nim radę pedagogiczną i zasięga jej opinii. Rada ma prawo ustosunkować się do zaproponowanego przez dyrektora placówki projektu arkusza. Opinia nie musi być wydana w formie uchwały. Przepisy nie przewidują jednak konsekwencji w przypadku wydania przez radę negatywnej opinii – dyrektor mimo wszystko może złożyć arkusz do organu prowadzącego.

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego i Roman Lorens, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38880 )
Array ( [docId] => 38880 )