Awans zawodowy nauczyciela – dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu

Kategoria: Płace i finanse
Data: 02-04-2013 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek przydzielić opiekunów stażu dla nauczycieli, którzy starają się o awans zawodowy nauczyciela. Dyrektor szkoły sam ustala zasady przydzielania opiekunów, jednak każdemu z nich należy się dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania opieki nad stażem innego nauczyciela.

Karta nauczyciela zobowiązuje dyrektora do przydzielenia stażystom opiekunów posiadających stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Ustawa nie określa zasad, jakimi dyrektor szkoły ma się kierować podczas wyboru opiekuna, natomiast prawa i obowiązki opiekuna wynikają z rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Opiekunem stażu może być również sam dyrektor szkoły (art. 9c ust. 4 Karta Nauczyciela). Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela – dla nauczycieli pełniących funkcję opiekunów przewidziany jest dodatek funkcyjny (art. 30 ust. 1 pkt 2 Karta Nauczyciela).

Dodatek funkcyjny dla nauczycieli – opiekunów

Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować nauczyciela o powołaniu go na opiekuna stażu. Dla nauczycieli, którym powierzono tę funkcje przewiduje się dodatek funkcyjny, którego wysokość jest określona w regulaminie uchwalonym przez organ prowadzący szkołę. Jeżeli dyrektor szkoły wyznaczył jednego opiekuna dla kilku nauczycieli, którzy równocześnie realizują staż, to otrzymuje on wielokrotność wysokości jednego dodatku. Dodatek jest wypłacany w okresie, w którym realizowane są zadania opiekuna dla nauczycieli – czyli w okresie stażu starających się o awans zawodowy nauczyciela.

Otrzymywanie dodatku wiąże się jednak z konkretnymi obowiązkami dla nauczycieli – opiekunów. Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela zobowiązuje ich przede wszystkim do udzielania pomocy w przygotowaniu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego oraz do opracowania projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Obydwa dokumenty musi zatwierdzić dyrektor szkoły.

Nauczyciel może również poprosić dyrektora szkoły o odwołanie z funkcji opiekuna. Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę opiekuna stażu. Nauczyciel – opiekun musi jednak zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą zawierającą uzasadnienie rezygnacji z funkcji (§4 ust. 2 Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu nauczyciela).

Podstawa prawna:

 • art. 9c ust. 4 i ust. 6 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm).
 • §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U 2004 nr 260, poz. 2593 z późn. zm).


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30353 )
Array ( [docId] => 30353 )

Array ( [docId] => 30353 )