Dyrektor przedszkola otrzyma 414 zł dotacji na każde dziecko

Kategoria: Płace i finanse
Data: 28-08-2013 r.

Od 1 września będą obowiązywały nowości oświatowe dotyczące dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. Wynika to ze zmian, zgodnie z którymi dyrektor przedszkola za dodatkową godzinę spędzoną przez dziecko w przedszkolu nie może pobrać opłaty wyższej niż 1 zł.

Nowe rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 956. Nowości oświatowe wynikają ze zmian, jakie wprowadza znowelizowana ustawa o systemie oświaty. Minister Edukacji Narodowej rozdzieli dotacje do 2 września 2013 roku.

Nowości oświatowe – na rozdzielenie środków 10 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej

Minister edukacji ma na rozdzielenie środków dla gmin 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. W tym roku dotacja będzie rozdzielna do 2 września. Informacja zostanie przekazana do wojewodów, którzy następnie w ciągu 7 dni przekażą do ministra finansów wniosków o uruchomienie środków z budżetu (§ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Ustawa o systemie oświaty – niższe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Nowości oświatowe sprawiają, że od 1 września rodzice dziecka zapłacą 1 zł za każdą dodatkową (wykraczającą ponad 5) godzinę spędzoną przez dziecko w placówce. Ze względu na podwyższenie kosztów ponoszonych w związku z tym przez gminę konieczne jest przydzielenie dotacji z budżetu państwa.

W roku 2013 dyrektor przedszkola otrzyma na jednego przedszkolaka dodatkowe 414 zł.

Dyrektor przedszkola przekazuje informacje do 15 maja

Nowości oświatowe wprowadzają zapis, zgodnie z którym dyrektor przedszkola ma obowiązek przekazać wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta informację zawierającą listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego (§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30395 )
Array ( [docId] => 30395 )

Array ( [docId] => 30395 )