Rodzaje kar za przekroczenie uprawnień przez dyrektora szkoły

Kategoria: Płace i finanse
Data: 04-12-2013 r.

Funkcjonariuszem publicznym jest osoba zajmująca kierownicze stanowisko w  instytucji państwowej. Zatem z przepisów prawa wynika, że dyrektor szkoły lub innej jednostki oświatowej jest funkcjonariuszem publicznym. Obok przysługujących mu uprawnień ma większą odpowiedzialność i obowiązki z nią związane.

W przepisach prawa wskazano przestępstwa, za które karę ponosi wyłącznie funkcjonariusz publiczny. Zgodnie z art. 231 kk należą do nich:

 
  • przekroczenie uprawnień,

  • niedopełnienie obowiązków,

  • działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

Wyższe kary dla dyrektora jako funkcjonariusza publicznego

Kary przewidziane za popełnienie tych przewinień są bardzo wysokie. Sięgają do 10 lat pozbawienia wolności włącznie (art. 231 kk). Istnieją także sytuacje, w których za to samo przestępstwo funkcjonariusz publiczny podlega surowszej karze niż osoba nie będąca nim. Przykładem jest art. 266 kk, zgodnie z którym ujawnienie informacji objętej tajemnicą albo jej nieuprawnione wykorzystanie jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Natomiast w przypadku popełnienia analogicznego czynu przez funkcjonariusza publicznego kara pozbawienia wolności może mieć wysokość nawet 3 lata.

Przekroczenie uprawnień przez dyrektora szkoły

Przekroczenie uprawnień to zachowanie funkcjonariusza publicznego, w którym podejmuje czynność wykraczającą poza jego uprawnienia służbowe. W przypadku dyrektora szkoły to na przykład wydanie decyzji, do której nie ma uprawnień, podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń wykraczających poza kompetencje wynikające z pełnionej funkcji, postępowanie sprzeczne z poleceniami wydanymi przez przełożonego.

Niedopełnienie obowiązków

Niedopełnienie obowiązków to całkowite zaniechanie spełnienia obowiązku (brak działania) lub na wykonaniu obowiązku w sposób niewłaściwy. Niedopełnienie obowiązków może polegać na przykład na niewykonaniu polecenia służbowego, nie wywiązaniu się z zadań wynikających z pełnionej funkcji.

Zestawienie przestępstw i kar przewidzianych za ich popełnienie przez funkcjonariuszy publicznych

Podstawa prawna Rodzaj przestępstwa Kara
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
art. 231 § 1 kk
  • przekroczenie swoich uprawnień,
  • niedopełnienie obowiązków,
  • działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego
pozbawienie wolności do 3 lat
art. 231 § 2 kk
  • przekroczenie swoich uprawnień,
  • niedopełnienie obowiązków,
  • działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
art. 231 § 3 kk gdy sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat
Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
art. 246 kk stosowanie przemocy, groźby bezprawnej lub w inny sposób znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad inną osobą przez funkcjonariusza publicznego lub osobę, która działa na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia pozbawienie wolności od roku do 10 lat
Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
art. 266 § 2 kk ujawnienie przez funkcjonariusza publicznego osobie nieuprawnionej informacji stanowiącej tajemnicę służbową lub informacji, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes pozbawienie wolności do 3 lat
Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
art. 271 § 1 kk Poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w dokumencie przez funkcjonariusza publicznego. pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat
art. 271 § 2 kk Poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w dokumencie przez funkcjonariusza publicznego w wypadku sytuacji mniejszej wagi. grzywna, kara ograniczenia wolności
art. 271 § 3 kk gdy sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Z przykrością stwierdzam że ten artykuł to fikcja literacka.Na własnym przykładzie stwierdzam że Dyrektor może odmówić wydania dziecka rodzicowi który ma pełną władzę rodzicielską, a nawet jeśli Sąd powierzy mu pieczę nad dzieckiem, co wiecej dyrekcja może podrabiać dziennik obecności a nawet przyjąć dziecko do szkoły bez zgody rodzica. Tak twierdzi prokuratura w Braniewie, a Sąd w Braniewie to potwierdza...ale nie uzasadnia. na moim blogu opisałem z imienia i nazwiska ludzi którzy to zrobili. http://jakuprowadzicdziecko.blog.pl

Ocena użytkownika:
1
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33445 )
Array ( [docId] => 33445 )