Wszystkie artykuły

  Płace i finanse 11.05.2020
  Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego
  Czy dodatek za wychowawstwo należy wypłacać za maj i czerwiec nauczycielom wychowawcom klas kończących szkołę w kwietniuOdpowiedź:Dodatek funkcyjny powinien być przyznawany na czas pełnienia określonej funkcji. Szczegółowe warunki wypłaty dodatku określa organ prowadzący.Uzasadnienie:Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, ...

  Płace i finanse 30.01.2018
  Maksymalne wynagrodzenia w przedszkolach niepublicznych – limity obowiązują od 1 stycznia
  1 stycznia 2018 r. wprowadzono ustawowy limit wydatków pokrywanych z dotacji, które można przeznaczyć na wynagrodzenia osób zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych. Sprawdź, jaką kwotę dotacji można w praktyce wydać na wynagrodzenia dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Od 1 stycznia 2018 r. wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej w przedszkolu, innej formie wychowania ...

  Płace i finanse 15.01.2018
  Trzynastka za 2017 rok – w jakiej wysokości dla nauczyciela i pracownika niepedagogicznego
  Pracownicy publicznych szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych wkrótce otrzymają tzw. trzynastą pensję. Sprawdź co uwzględnić obliczając podstawę trzynastki za 2017 rok.Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie ...

  Płace i finanse 02.01.2018
  Obowiązują maksymalne kwoty wynagrodzenia dyrektora, które można rozliczyć w dotacji oświatowej
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują regulacje określające limit wydatków pokrywanych z dotacji, które można przeznaczyć na wynagrodzenie. Sprawdź, jaka jest maksymalna wysokość wynagrodzenia dyrektora przedszkola i dowiedz się, jak będzie się ona zmieniała w trakcie roku. W związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje ustawowy ...

  Płace i finanse 16.12.2017
  Definitywny koniec z nauczycielskim dodatkiem mieszkaniowym
  Nauczyciele stracą prawo do dodatku mieszkaniowego z końcem roku 2017. Wielu dyrektorów zastanawia się, czy w tym zakresie obowiązują regulacje przejściowe pozwalające nadal pobierać dodatek niektórym nauczycielom. Sprawdź, czy faktycznie przewidziano takie rozwiązania.W nowelizacji Karty Nauczyciela zawartej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych przewidziano wprawdzie rozwiązanie ...

  Płace i finanse 16.12.2017
  Rozliczenie dotacji dla przedszkola niepublicznego – których wydatków nie pokryjesz z dotacji
  Początek stycznia to termin rozliczenia rocznych dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Jednym z rokrocznie pojawiających się problemów jest kwestia prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków. Zachęcamy do sprawdzenia, które wydatki można pokrywać z dotacji oraz upewnienia się, że  czy jest rozliczana prawidłowo.Nie wszystkie wydatki bieżące  określone w  art. 124 ust. 3 ...

  Płace i finanse 16.12.2017
  Upublicznianie informacji o zadłużonych rodzicach jest zakazane
  Problem zaległości w uiszczaniu opłat za przedszkole jest bliski dyrektorom większości przedszkoli. Szukając metody skutecznego przypominania o opłatach, niektórzy zamieszczają informację o zaległościach w widocznym miejscu. Takie rozwiązanie budzi wiele wątpliwości – sprawdź, na co narażasz się, ujawniając w taki sposób dane osobowe oraz poznaj inne, zgodne z prawem, możliwości. ...

  Płace i finanse 16.12.2017
  Jeżeli rodzice nie płacą – jakie działania powinien podjąć dyrektor przedszkola
  W sytuacji, gdy rodzice dziecka nie uiszczają wymaganych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, musisz podjąć odpowiednie kroki. Zwróć uwagę, że są one ukierunkowane na bezpośredni kontakt z rodzicami.Po powstaniu zaległości w pierwszym kroku warto skierować do rodziców (dłużników) pisemne wezwanie do zapłaty z żądaniem spłaty zaległości w terminie określonym w wezwaniu. Wezwanie ...

  Płace i finanse 04.12.2017
  Dodatki dla nauczycieli od 1 stycznia 2018 r. – zmiany w Karcie Nauczyciela
  Od 1 stycznia 2018 r. zostaną uchylone przepisy Karty Nauczyciela przyznające prawo do lokalu mieszkaniowego, dodatku mieszkaniowego i działki gruntu szkolnego. Zobacz, co jeszcze się zmieni.Od 1 września znikają dodatki socjalne uprawniające do: lokalu mieszkalnego (art. 54 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Karty Nauczyciela), dodatku mieszkaniowego (art. 54 ust. 3, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Karty Nauczyciela), działki ...

  Płace i finanse 04.12.2017
  Inwentaryzacja w przedszkolu – 5 zadań dyrektora
  Na ostatni dzień każdego roku obrotowego przedszkola zobowiązane są do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. Przeprowadzając inwentaryzację, aby nie dopuścić do naruszenia zasad ustawy o rachunkowości i nie doprowadzić w ten sposób do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, musisz pamiętać o pięciu podstawowych zadaniach spoczywających na każdym dyrektorze przedszkola. ...