Wynagrodzenia nauczyciela w stanie nieczynnym nie wlicza się do trzynastki

Kategoria: Płace i finanse
Data: 02-01-2014 r.

Nauczyciele w stanie nieczynnym muszą pamiętać, że wynagrodzenie nauczyciela za ten okres nie jest wliczane do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki dla nauczycieli. Nauczycielom w stanie nieczynnym przysługuje tylko wynagrodzenie zasadnicze oraz inne świadczenia pracownicze.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli jest regulowane ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Zgodnie z regulacjami wynagrodzenie to wynosi 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego za który przysługuje trzynastka, uwzględniając wynagrodzenie i świadczenia przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w przypadku pracowników, którzy podjęli pracę w wyniku przywrócenia do pracy (art. 4 ust. 1 ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Stan nieczynny nie jest wliczany do trzynastek dla nauczycieli

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli w stanie nieczynnym wynagrodzenie zasadnicze oraz inne świadczenia pracownicze, w tym dodatki socjalne (art. 20 ust. 6 Karta Nauczyciela). Wynagrodzenie to nie jest jednak uwzględniane przy naliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczyciela, o czym stanowi § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli – w wynagrodzeniu za urlop nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, a za taki należy uznać okres przebywania w stanie nieczynnym.

Do obliczenia wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pod uwagę bierze się:

 • zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela,

 • dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy,

 • wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

 • dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela za pracę w porze nocnej,

 • odrębne wynagrodzenie nauczyciela za zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

 • wynagrodzenie nauczyciela za pracę w święto,

 • dodatek za uciążliwość o którym mówi art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela,

 • jednorazowy dodatek uzupełniający o którym mówi art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

(§ 1. ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzeniaw sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli).

Nauczyciele przebywający w stanie nieczynnym nie są pozbawieni prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak będzie ono pomniejszone proporcjonalnie do okresu stanu nieczynnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33451 )
Array ( [docId] => 33451 )

Array ( [docId] => 33451 )