Wynagrodzenie nauczyciela: dodatek opiekuna stażu chorego nauczyciela

Kategoria: Płace i finanse
Data: 05-05-2015 r.

Wynagrodzenie nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu nie zawiera dodatku, jeżeli stażysta przebywa na zwolnieniu lekarskim skutkującym wydłużeniem stażu. Takie dodatki dla nauczycieli wypłaca się pod warunkiem faktycznego realizowania planu rozwoju zawodowego stażysty.

Kwestie związane z wynagrodzeniem nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna nauczyciela odbywającego staż na awans zawodowy reguluje Karta Nauczyciela. Karta Nauczyciela określa zakres obowiązków przewidzianych dla nauczycieli, którym ma być wypłacany odpowiedni dodatek.

Wynagrodzenie nauczyciela w czasie nieobecności stażysty

Zgodnie z ustawą dodatek przewidziany jest dla nauczycieli, którzy w ramach powierzonych obowiązków udzielają stażyście pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowują projekt oceny dorobku zawodowego (art. 9c ust. 4 Karta Nauczyciela).

W sytuacji, gdy nauczyciel stażysta, dla którego dyrektor szkoły wyznaczył opiekuna przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim skutkującym wydłużeniem stażu, opiekun nie powinien otrzymywać dodatku z tytułu pełnienia funkcji. W czasie nieobecności stażysty nie realizuje on bowiem obowiązków, na które wskazuje Karta Nauczyciela. Wydłużenie stażu jest równoznaczne z odstąpieniem od przygotowania projektu oceny dorobku zawodowego w przewidywanym wcześniej terminie – jest on bowiem opracowywany w terminie 14 dni od zakończenia stażu (§ 5 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Regulamin wypłacania dodatków dla nauczycieli

Szczegółowe regulacje związane z wypłacaniem dodatków dla nauczycieli pełniących funkcje opiekunów powinny być określone w regulaminie organu prowadzącego szkołę. Do przyjęcia regulaminu upoważnia Karta Nauczyciela (art. 30 ust. 6 pkt 3 Karta Nauczyciela). W regulaminie należy wskazać, w jakich sytuacjach wynagrodzenie nauczyciela powołanego do pełnienia funkcji opiekuna nie będzie zawierało dodatku funkcyjnego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37099 )
Array ( [docId] => 37099 )

Array ( [docId] => 37099 )