Wynagrodzenie nauczyciela egzaminatora – egzamin gimnazjalny

Kategoria: Płace i finanse
Data: 12-04-2013 r.

Wynagrodzenie nauczyciela biorącego udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego w roli egzaminatora jest ustalane na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym.

Ostatnia zmiana wskaźników procentowych na podstawie których wyliczane jest wynagrodzenie nauczyciela pełniącego rolę egzaminatora podczas przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego została wprowadzona rozporządzeniem MEN z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2012 Poz. 334).

Wynagrodzenie nauczyciela egzaminatora naliczane od podstawy nauczyciela dyplomowanego

Podstawę do naliczania wynagrodzenia nauczycieli egzaminatorów stanowi minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego, jakie ma nauczyciel dyplomowany, posiadający tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Stawka ta jest określona na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Wynagrodzenie nauczyciela egzaminującego gimnazjalistów jest naliczane według wskaźników przedstawionych w poniższej tabeli:

część pierwsza

humanistyczna języka polskiego

0,3% stawki

część druga

matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki

0,223% stawki

część trzecia

z zakresu języka nowożytnego – poziom rozszerzony

0,193

Załącznik Nr 1 do rozporządzenia z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2012 Poz. 334).

Rozporządzenie określa również wynagrodzenie nauczyciela, który przeniesie na kartę odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia niepełnosprawnego lub ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wynosi ono 0,07% stawki za każdą pracę ucznia.

Wynagrodzenie nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego wynosi 13% łącznej kwoty wynagrodzeń egzaminatorów wchodzących w skład zespołu, jednak nie mniej niż 150 zł.

Podstawa prawna:

  • § 2-4 rozporządzenia MEN z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2012 Poz. 334),
  • art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30356 )
Array ( [docId] => 30356 )