Wynagrodzenie nauczyciela otrzymującego dodatek wiejski

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 04-05-2013 r.

Zarobki nauczycieli otrzymujących dodatek wiejski obniżą się, jeżeli projektowana Karta Nauczyciela zostanie przyjęta przez rząd. Propozycję zmiany zasad na podstawie których obliczane są zarobki nauczycieli poparł Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Znowelizowana Karta Nauczyciela przewiduje zmianę zasad obliczania wysokości tzw. dodatku wiejskiego dla nauczycieli. Resort edukacji chce ujednolicenia jego wysokości dla nauczycieli każdego stopnia awansu zawodowego do 10 proc. kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Wszyscy nauczyciele, niezależnie od stażu pracy i stopnia awansu zawodowego będą otrzymywać dodatek w tej samej wysokości.

Zarobki nauczycieli otrzymujących dodatek wiejski

Dodatek wiejski jest przeznaczony dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim lub w mieście, w którym liczba mieszkańców nie przekracza 5 000 (art. 54 ust. 1 Karta Nauczyciela). Obecnie o jego wysokości decyduje wynagrodzenie nauczyciela i wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego. Im wyższe jest wynagrodzenie nauczyciela, tym wyższa jest wysokość otrzymywanego przez niego dodatku wiejskiego. Oznacza to, że nauczyciel stażysta zatrudniony w tej samej szkole, w której pracuje nauczyciel dyplomowany, otrzymuje niższy dodatek.

Resort edukacji, chcąc zmienić zasady obliczania wysokości dodatku wiejskiego do wynagrodzenia nauczyciela, zwraca uwagę, że jest to świadczenie o charakterze socjalnym, tymczasem najwyższy dodatek otrzymują nauczyciele, którzy zarabiają najwięcej.

Środków na dodatek wiejski nie należy wliczać do środków na wynagrodzenia nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego popiera zmianę, którą przewiduje Karta Nauczyciela. ZNP zaznacza jednak, że środki przeznaczone na dodatek wiejski nie powinny być wliczane do puli środków, z których wypłacane jest wynagrodzenie nauczyciela, ponieważ nie stanowią jego części.

Źródło: Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 21.03.2013 r.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30362 )
Array ( [docId] => 30362 )