Z dotacji przedszkolnej nie można zakupić produktów żywnościowych

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Alicja Stawowczyk
Data: 16-08-2016 r.

Dotacje przedszkolne mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, czyli wydatków poniesionych na cele działalności placówki. Oznacza to, że można je przeznaczyć na utrzymanie kuchni. Nie jest natomiast możliwy zakup żywności z tych środków finansowych.

Dotacje przyznawane przedszkolom mogą być wydatkowane na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.

Wydatki bieżące finansowane z dotacji obejmują każdy wydatek poniesiony na cele działalności przedszkola. Oznacza to, że wydatki na wynagrodzenie pracowników przedszkola (w tym kucharki) stanowią wydatki na cele działalności przedszkola. Podobnie jest z zakupem środków czystości niezbędnych do prawidłowego utrzymania kuchni. Wydatkami bieżącymi nie są jednak wydatki na zakup produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków. Nie można zatem pokrywać z dotacji związanych z nimi kosztów.

Stanowisko Ministra Edukacji Narodowej

Dotacje dla przedszkoli powinny również uwzględniać wydatki na utrzymanie i prowadzenie kuchni w celu żywienia dzieci. Jednak z podstawy naliczenia dotacji, zdaniem MEN, powinny być wyłączone wydatki żywieniowe (odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 23082 w sprawie refundacji dotacji na uczniów przedszkoli niepublicznych).

Jeżeli wyżywienie, za które w całości płacą rodzice, dostarcza firma cateringowa, to z dotacji w ogóle nie można pokrywać tych wydatków.

Alicja Stawowczyk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39366 )
Array ( [docId] => 39366 )

Array ( [docId] => 39366 )