Zarobki nauczycieli od 1 września 2012 roku

Kategoria: Płace i finanse
Data: 09-09-2012 r.

Od 1 września 2012 roku zarobki nauczycieli wzrosły, kwota bazowa została podwyższona o 3,8%. Zarobki nauczyciela stażysty wynoszą (brutto) od 1513 do 2265 zł, wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego - od 1548 do 2331 zł, pensja nauczyciela mianowanego to minimum 1724, a pensja nauczyciela dyplomowanego może osiągnąć 3109 zł.

W porównaniu do ubiegłego roku, w zależności od posiadanego wykształcenia i stopnia awansu zawodowego, średnie zarobki nauczycieli (z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym) wzrosły następująco:

  • o 83 zł – pensja nauczyciela stażysty,
  • o 85 zł – pensja nauczyciela kontraktowego,
  • o 97 zł – pensja nauczyciela mianowanego,
  • o 114 zł – pensja nauczyciela dyplomowanego.

Szczegółowo wysokość pensji zasadniczej nauczycieli od 1 września 2012 roku przestawiono w poniższej tabeli (podano w złotych brutto).

kwalifikacje

stopień awansu zawodowego

pensja nauczyciela stażysty

pensja nauczyciela kontraktowego

pensja nauczyciela mianowanego

pensja nauczyciela dyplomowanego

magister z przygotowaniem pedagogicznym

2265

2331

2647

3109

magister bez przygotowania pedagogicznego oraz licencjat i inżynier z przygotowaniem pedagogicznym

1993

2042

2306

2707

licencjat i inżynier
bez przygotowania pedagogicznego lub osoba posiadająca
dyplom ukończenia kolegium
nauczycielskiego lub nauczycielskiego
kolegium języków obcych

1759

1802

2024

2366

inne wykształcenie

1513

1548

1724

2006

Wymienione w tabeli zarobki nauczycieli dotyczą wynagrodzenia zasadniczego. Podwyższenie kwoty bazowej oznacza również wzrost średnich zarobków nauczycieli. Średnie zarobki nauczycieli posiadających tytuł magistra oraz przygotowanie pedagogiczne wynoszą obecnie (podano w złotych brutto):

  • 2717,59 – pensja nauczyciela stażysty,
  • 3016,52 – pensja nauczyciela kontraktowego,
  • 3913,33 – pensja nauczyciela mianowanego,
  • 5000,37 – pensja nauczyciela dyplomowanego.

Relacja pozostająca między płacą minimalną a średnią sprawia, że zarobki nauczycieli wciąż są w dużym stopniu uzależnione od samorządów. To samorządy decydują o przyznaniu nauczycielom części dodatków, m.in. dodatku motywacyjnego. Zdaniem MEN system ten zachęca nauczycieli do podnoszenia jakości swojej pracy oraz samodoskonalenia. W najbliższym czasie nie przewiduje się zmiany w strukturze wynagrodzeń nauczycieli.
Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2012 poz. 790),
  • art. 33 ustawy z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr 291, poz. 1707)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30336 )
Array ( [docId] => 30336 )

Array ( [docId] => 30336 )