Awans zawodowy nauczyciela z tytułem doktora – staż skraca dyrektor

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 15-06-2013 r.

Dla nauczycieli z tytułem doktora Karta Nauczyciela przewiduje dodatkowe regulacje w oparciu o które opiera się awans nauczyciela. Staż na awans nauczyciela może zostać skrócony, jednak dyrektor szkoły nie musi wyrazić na to zgody, a dla nauczycieli nie przewiduje się możliwości odwołania.

Staż na awans nauczyciela trwa:

  • 9 miesięcy dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego

  • 2 lata i 9 miesięcy dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

(art. 9c ust. 1 Karta Nauczyciela).

Karta Nauczyciela przewiduje możliwość automatycznego otrzymania stopnia nauczyciela kontraktowego dla nauczycieli akademickich oraz stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy.

  • stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać nauczyciel akademicki legitymujący się minimum trzyletnim stażem pracy w szkole wyższej lun posiadający minimum pięcioletni staż pracy i znaczący dorobek zawodowy,

  • stopień nauczyciela mianowanego może otrzymać nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy i legitymujący się minimum trzyletnim stażem pracy w szkole wyższej lun posiadający minimum pięcioletni staż pracy i znaczący dorobek zawodowy, nawiązujący stosunek pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych.

(art. 9a ust. 3 i 4 Karta Nauczyciela).

Skrócenie stażu dla nauczycieli ze stopniem naukowym

Staż na awans nauczyciela dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych wynosi dwa lata i 9 miesięcy. Dla nauczycieli posiadających co najmniej stopień naukowy doktora przewidziana jest możliwość skrócenia tego okresu o rok. O skróceniu stażu do 1 roku i 9 miesięcy decyduje dyrektor szkoły (art. 9c ust. 2 Karta Nauczyciela).

Decyzja dyrektora szkoły jest decyzją autonomiczną – Karta Nauczyciela nie określa kryteriów na podstawie których dyrektor rozpatruje wniosek. Ponadto dla nauczycieli, których wniosek zostanie odrzucony nie przewiduje się możliwości złożenia odwołania i będą oni musieli zrealizować staż na awans nauczyciela w wymiarze określonym w art. 9c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30491 )
Array ( [docId] => 30491 )

Array ( [docId] => 30491 )