Dyrektor decyduje o dodatkowym zatrudnieniu osoby wspierającej kształcenie specjalne

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 24-11-2015 r.

Obowiązek dodatkowego zatrudnienia osoby wspierającej kształcenie specjalne ucznia z orzeczeniem zakłada możliwość wyboru spośród stanowisk proponowanych w rozporządzeniu. Może to więc być nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalista, asystent nauczyciela lub pomoc nauczyciela. Dyrektor powinien zdecydować o zatrudnieniu po analizie potrzeb ucznia i zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. w szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, wprowadzono obowiązek zatrudnienia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych:

  • specjalistów,
  • asystentów nauczycieli (w przypadku klas I–III szkoły podstawowej) lub
  • pomocy nauczyciela,

z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Najważniejsze są indywidualne potrzeby ucznia

Dyrektor będzie wyznaczał zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania, które będą realizowane przez nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej wspólnie z innymi nauczycielami lub w których nauczyciele ci będą uczestniczyć. Wyznaczając je musi się kierować indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi uczniów objętych kształceniem specjalnym. W przypadku zatrudnienia w szkole specjalisty lub pomocy nauczyciela, zadania dla nich będzie określał dyrektor szkoły, kierując się indywidualnymi potrzebami uczniów wynikającymi z zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38092 )
Array ( [docId] => 38092 )

Array ( [docId] => 38092 )