Dyrektor szkoły nie może być osobą pobierającą rentę zdrowotną

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 19-08-2014 r.

Objęcie stanowiska dyrektora szkoły jest możliwe pod warunkiem spełniania warunków, które są przewidziane dla nauczycieli, w tym posiadania zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy. Jeżeli dyrektor szkoły pobiera rentę zdrowotną, to oznacza to, że nie może pracować w zawodzie nauczyciela.

Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że stanowisko nauczyciela może objąć tylko osoba spełniająca warunki zdrowotne do wykonywania zawodu, a także – uprawnia do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, wobec którego stwierdzona zostanie niezdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku (art. 9, art. 23 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 27 ust. 3 Karta Nauczyciela). W związku z tym praca w szkole na stanowisku nauczycielskim nie może być przewidziana dla nauczycieli, którzy ze względu na niezdolność do pracy pobierają rentę zdrowotną.  Zasada ta dotyczy także dyrektora szkoły.

Zaświadczenie wymagane od dyrektora szkoły

Kandydat na dyrektora szkoły, ubiegając się o objęcie stanowiska kierowniczego, również musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie stanowiące o braku przeciwskazań lekarskich do wykonywania pracy.

Osoba powoływana na stanowisko dyrektora szkoły musi spełniać wymagania wymienione w rozporządzeniu MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i innych rodzajach publicznych placówek. Wśród wymagań dla nauczycieli ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły wymienia się m.in. przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (§1 pkt 5 rozporządzenia).

Choroba zawodowa uniemożliwia pracę w szkole

Jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie choroba zawodowa stanowiąca przeciwskazanie do dalszego zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, nauczyciel nie może kontynuować pracy nauczycielskiej. Dyrektor szkoły jest wówczas uprawniony do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35539 )
Array ( [docId] => 35539 )

Array ( [docId] => 35539 )