Karta Nauczyciela skróci awans zawodowy nauczyciela przedszkola

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 12-04-2013 r.

Znowelizowana Karta Nauczyciela ma skrócić awans zawodowy nauczyciela dla niektórych nauczycieli wychowania przedszkolnego. MEN chce, aby nauczyciel przedszkola posiadający trzyletni staż pracy w punkcie przedszkolnym i zespole wychowania przedszkolnego mógł uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego po zatrudnieniu w szkole.

Osoba prawna prowadząca zajęcia wychowania przedszkolnego w innych formach posiadają takie same kwalifikacje, jak nauczyciel przedszkola. Mimo iż realizują programy wychowania przedszkolnego określone przez podstawę programową – nie mają do nich zastosowania regulacje ustawy Karta Nauczyciela. Zdaniem MEN konieczne jest, aby w kwestii awansu zawodowego Karta Nauczyciela miała zastosowanie także dla nauczycieli punktów przedszkolnych. Obecnie, niezależnie od stażu pracy w innej formie wychowania, dyrektor przedszkola zatrudnia taką osobę na najniższym stopniu awansu zawodowego nauczyciela, czyli jako stażystę.

MEN chce skrócić awans zawodowy nauczyciela punktów przedszkolnych

Nowa Karta Nauczyciela ma wprowadzać przepis na mocy którego nauczyciel przedszkola posiadający co najmniej trzyletni staż pracy w innych formach wychowania przedszkolnego, z dniem nawiązania stosunku pracy w przedszkolu obejmował awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego. Warunkiem uzyskania awansu zawodowego nauczyciela jest udokumentowanie, iż zakres obowiązków obejmował prowadzenie zajęć bezpośrednio z dziećmi oraz na ich rzecz, a także posiadanie znacznego dorobku zawodowego.

Awans zawodowy nauczyciela także dla nauczyciela kontraktowego

MEN chce również, aby skrócony awans zawodowy nauczyciela przedszkola dotyczył także nauczyciela kontraktowego, który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w innej formie wychowania przedszkolnego. Taki nauczyciel przedszkola mógłby złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela trafił do konsultacji społecznych, proponowany termin wejścia w życie to 1 stycznia 2014 r.

Marta Wysocka


Zobacz także:

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30451 )
Array ( [docId] => 30451 )