Mandat radnego nie chroni nauczyciela przed utratą funkcji kierowniczej

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Patryk Kuzior
Data: 15-06-2014 r.

Nauczyciel, który pełni jednocześnie funkcję radnego, może być odwołany z funkcji wicedyrektora bez specjalnych procedur. Nie jest tu wymagana zgoda rady gminy ponieważ odwołanie nie rozwiązuje stosunku pracy i nie jest jednostronną zmianą warunków zatrudnienia nauczyciela.

Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania z tego stanowiska dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii:

  1. organu prowadzącego,
  2. rady szkoły i
  3. rady pedagogicznej.

Opinie ww. organów nie są dla dyrektora wiążące, jednak pominięcie tego etapu procedury odwoławczej stanowi naruszenie przepisów ustawy o systemie oświaty i może być podstawą do skierowania przez odwołanego wicedyrektora sprawy o sądu.

Fakt, iż nauczyciel pełniący funkcję wicedyrektora jest radnym, nie ma wpływu na procedurę odwołania go z pełnionej funkcji. Ustawa o samorządzie gminnym gwarantuje radnym szczególną ochronę ich stosunków pracy. Dotyczy ona wyłącznie sytuacji, kiedy miałoby dojść do definitywnego rozwiązania stosunku pracy. Zatem pracodawca radnego musi uzyskać zgodę rady gminy zarówno na rozwiązanie stosunku pracy tego pracownika, jak również na wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Tymczasem odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej nie skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy, i - chociaż w związku z odwołaniem mamy do czynienia z modyfikacją treści stosunku pracy - nie jest także równoznaczne z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy. Nie ma zatem wymogu uzyskiwania zgody rady gminy. Gotowe decyzje i zarządzenia, także dotyczące funkcji kierowniczych w oświacie, znajdziesz tutaj.

Patryk Kuzior

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35098 )
Array ( [docId] => 35098 )

Array ( [docId] => 35098 )