Nauczyciel przenoszony do pracy w innej szkole nie otrzymuje świadectwa pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 09-08-2015 r.

Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole nie zobowiązuje dyrektora szkoły do wydania świadectwa pracy – w takim przypadku nie ma miejsca rozwiązanie stosunku pracy. Możliwość przeniesienia przewiduje dla nauczycieli Karta Nauczyciela.

Rozpoczęcie pracy w nowej szkole nie musi wiązać się z rozwiązaniem stosunku pracy – jeżeli nauczyciel zostaje przeniesiony w związku z art. 18 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły nie wydaje świadectwa pracy.

Świadectwo pracy wydawane jest wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy o pracę, a w tym przypadku taka czynność prawna nie ma miejsca. Dyrektor szkoły jest za to zobowiązany do tego, by nowemu pracodawcy przekazać akta osobowe przenoszonego pracownika.

Dyrektor szkoły przekazuje akta pracownicze nauczycieli

Stosunek pracy nauczycieli przenoszonych do innej szkoły nie ulega rozwiązaniu, dlatego dyrektor szkoły ma obowiązek przekazania ich akt osobowych dyrektorowi, w której będą kontynuować pracę. Dla nauczycieli istotne znaczenie ma fakt, że przekazywane są wszystkie dokumenty, również te dotyczące kar porządkowych i dyscyplinarnych.

W przypadku ewentualnego rozwiązania stosunku pracy dyrektor szkoły do której nauczyciel został przeniesiony przygotuje świadectwa uwzględniające zatrudnienie w poprzedniej placówce, tj. w szkole, w której nauczyciele wykonywali obowiązki przed przeniesieniem.

Przeniesienie do pracy w innej szkole może nastąpić na wniosek nauczyciela

Dyrektor szkoły nie wydaje świadectwa pracy również w sytuacji, gdy przeniesienie do pracy w innej szkole nastąpiło na wniosek nauczyciela – w takich przypadkach również nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że Karta Nauczyciela wymaga, aby zgodę na przeniesienie wyrazić dyrektor szkoły, a także że konieczne jest zwrócenie się o opinię do organu prowadzącego (art. 18 ust. 4 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37659 )
Array ( [docId] => 37659 )