Nowości oświatowe – MEN zakaże nauczycielom podejmowania dodatkowej pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 27-09-2016 r.

Nowe przepisy prawa oświatowego mają wprowadzić poważne ograniczenie dla nauczycieli dotąd podejmujących dodatkową pracę w innej placówce. Nowości oświatowe mają sprawić, że na podjęcie takiej pracy zgodę będzie musiał wyrazić dyrektor przedszkola lub szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.

Planowane nowości oświatowe mają obowiązywać jedynie w okresie przejściowym tj. do 31 sierpnia 2019 r. i dotyczyć tylko nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć. Należy pamiętać, że pełny wymiar czasu pracy dotyczy również nauczycieli uzupełniających etat w innej placówce.

Nauczyciel, który nie otrzyma zgody może stracić pracę

Podjęcie dodatkowej pracy bez zgody dyrektora może oznaczać utratę pracy. Dyrektor będzie mógł wypowiedzieć nauczycielowi umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Natomiast w odniesieniu do nauczycieli, którzy są już zatrudnieni na podstawie dwóch odrębnych stosunków pracy, wymagana będzie zgoda dyrektora, w której nauczyciel pracuje w pełnym wymiarze zajęć. Brak zgody będzie stanowił podstawę rozwiązania z tym nauczycielem stosunku pracy.

Rozwiązania te nie będą jednak stosowane wobec nauczycieli  przedmiotów  teoretycznych  w  szkołach i  placówkach prowadzących  kształcenie  zawodowe  oraz  nauczycieli praktycznej   nauki   zawodu   we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Ograniczenia pozwolą zachować etaty

Po wprowadzeniu nowych regulacji nauczyciele mają również mieć możliwość uzupełnienia etatu nauczycielom zatrudnionym w wymiarze mniejszym niż połowa pensum.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce w ten sposób zapewnić miejsca pracy dla większej liczby nauczycieli, rozwiewając aktualne wątpliwości dotyczące zwolnień, które miałby nastąpić po rozpoczęciu wygaszania gimnazjów.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39549 )
Array ( [docId] => 39549 )

Array ( [docId] => 39549 )