Oskarżenie o mobbing w szkole – ciężar dowodu spoczywa na ofierze

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 23-07-2015 r.

Obowiązek udowodnienia, że stosowany przez dyrektora szkoły mobbing doprowadził do rozstroju spoczywa na nauczycielu. Przepisy ciężar udowodnienia faktu kładą na osobie, która z zaistniałego faktu wywodzi sutki prawne – w przypadku mobbingu stosuje się bowiem przepisy kodeksu pracy i kodeksu cywilnego.

Dyrektor szkoły, w przypadku postawienia oskarżenia o mobbing oraz wskazania przez ofiarę jego skutków w postaci rozstroju zdrowia nie musi dowodzić swojej niewinności – prawo pracy ciężar udowodnienia kładzie na pracowniku uważający się za ofiarę nękania.  Jeżeli nauczyciel nie posiada dowodów wskazujących, że jego stan zdrowia stanowi skutek działań mobbingowych mających miejsce w szkole, dyrektor szkoły nie zostanie uznany winnym zaistniałej sytuacji.

Dyrektor szkoły nie musi dowodzić swojej niewinności

Nauczyciele występujący z roszczeniem z tytułu szkód poniesionych w związku ze stosowanym w ich kierunku mobbingiem muszą pamiętać, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 6 Kodeks cywilny w zw. z art. 300 Kodeks pracy). W praktyce oznacza to, że obowiązek udowodnienia istnienia mobbingu i jego skutków jest przewidziany dla nauczycieli.  To oni muszą przedstawić dowody na to, że byli ofiarą nękania w miejscu pracy.

Dowody w sprawie mobbingowej – czego może spodziewać się dyrektor szkoły

Praktyka sądowa pokazuje, że dowodami najczęściej przedstawianymi w sprawach mobbingowych są:

  • dokumenty
  • zeznania świadków
  • opinie biegłych
  • przesłuchanie stron
  • filmy, fotografie, nagrania audio itp.

W związku z tym, że oskarżany o mobbing dyrektor szkoły nie musi przedstawiać dowodów potwierdzających, że sytuacje wskazywane przez pracownika nie miały miejsca, udowodnienie mobbingu i wynikającego z niego rozstroju zdrowia jest trudne dla nauczycieli i sprawy często kończą się oddaleniem powództwa.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Tagi: mobbing

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37582 )
Array ( [docId] => 37582 )