Teczka nauczyciela stażysty – wskazówki

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 09-11-2012 r.

Teczka nauczyciela stażysty zawiera dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenia potwierdzające realizację planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Dyrektor szkoły musi otrzymać również wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Nauczyciel stażysta, przygotowujący się do postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego, ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi szkoły dokumentacji potwierdzającej odbycie stażu oraz jego przebieg.

Dokumenty w teczce nauczyciela stażysty

Teczka nauczyciela stażysty zawiera dokumenty potwierdzające posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe. Należy pamiętać, że tylko przy ubieganiu się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego nie są potrzebne akty nadania stopnia zawodowego.

Nauczyciel stażysta załącza do teczki zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia oraz o stanowisku zajmowanym w dniu wydania tego zaświadczenia. Za wydanie tych dokumentów odpowiada dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela. Jeżeli nauczyciel stażysta był zatrudniony w kilku szkołach – załącza zaświadczenia ze wszystkich placówek.

W teczce musi znaleźć się również plan rozwoju zawodowego nauczyciela – ten sam, który został zaakceptowany przez dyrektora szkoły w chwili rozpoczęcia przez nauczyciela stażu na nauczyciela kontraktowego. Do planu rozwoju zawodowego nauczyciel dołącza sprawozdanie z jego realizacji. Nauczyciel stażysta załącza do swojej teczki także wydaną przez dyrektora ocenę dorobku zawodowego – jeżeli pracował w więcej niż jednej placówce musi pamiętać o ocenie dorobku za część stażu odbytego w innych szkołach.

Teczka nauczyciela stażysty powinna zawierać dokumentację świadczącą o osiągnięciach zawodowych. Dyrektor szkoły może poprosić o przedstawienie konspektów realizowanych lekcji, zaświadczeń o udziale w doskonaleniu zawodowym i innych dokumentów wskazujących na dążenie do rozwoju zawodowego nauczyciela starającego się o awans zawodowy.

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Teczka nauczyciela stażysty to zestaw dokumentów, jakie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły. Po spełnieniu wymagań formalnych, nauczyciel bierze udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja, której przewodniczy dyrektor szkoły sprawdzi, czy ubiegający się o awans nauczyciel spełnia wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego. Przebieg rozmowy jest tak samo ważny, co kompletna teczka nauczyciela stażysty.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.),
  • art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30421 )
Array ( [docId] => 30421 )