Urlop dla poratowania zdrowia nie chroni przed zwolnieniem

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 05-05-2015 r.

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela możliwe jest wyłącznie z przyczyn organizacyjnych określonych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Zasadniczo podczas urlopu wypoczynkowego lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę. Urlop dla poratowania zdrowia należy właśnie do „innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy”.

 

Jednak prawo nauczyciela do przywrócenia pełnej zdolności do pracy – przez powstrzymanie się od wykonywania obowiązków pracowniczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – nie może naruszać ustawowego obowiązku dyrektora szkoły dostosowania stanu zatrudnienia do aktualnego rozmiaru zadań szkoły, wynikającego z treści art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Przemawia to za dopuszczeniem rozwiązania stosunku pracy z przyczyn wskazanych w tym przepisie również w okresie korzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia (wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2014 r.; uchwała Sądu Najwyższego w 26 czerwca 2013 r.). Sąd Najwyższy przyjął, że regulacja sposobów i trybu rozwiązania nauczycielskich stosunków pracy w razie zaistnienia okoliczności wymuszających ograniczenie stanu nauczycielskiego zatrudnienia, o których mowa w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, jest wyczerpująca, co eliminuje możliwość posiłkowego stosowania art. 41 Kodeksu pracy przy rozwiązywaniu nauczycielskich stosunków pracy.

Źródło:
  • wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2014 r. (I PK 247/13, niepubl.),
  • uchwała Sądu Najwyższego w 26 czerwca 2013 r. (I PZP 1/2013 OSNP 2013/23-24 poz. 270).
Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37092 )
Array ( [docId] => 37092 )