Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 03.10.2017
  Znamy nowe kryteria oceny pracy – sprawdź, jakie wymagania chce postawić nauczycielom MEN
  Znamy już projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to może okazać się, że otrzymanie oceny wyróżniającej, która ma wpływ na wysokość wynagrodzenia, będzie uzależnione od spełnienia wysokich wymagań. Zapoznaj się z propozycją resortu edukacji. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych ...

  Stosunek pracy 03.10.2017
  Studia licencjackie już nie wystarczą – sprawdź, jakie zmiany obejmą kwalifikacje nauczycieli
  Reforma oświaty objęła również kwalifikacje nauczycieli. W nowym rozporządzeniu, które wchodzi w życie 1 września 2017 r., zdecydowanie zaostrzono wymagania kwalifikacyjne względem nauczycieli szkół ponadpodstawowych i placówkach. Do zatrudnienia w tych szkołach co do zasady nie wystarczą już studia I stopnia.Licencjat nie wystarczy do zatrudnienia w szkołach ponadpodstawowych i placówkach!W ...

  Stosunek pracy 03.10.2017
  Nowe rozwiązania w awansie zawodowym w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela
  Zmiany dotyczące oceny pracy są integralnie związane z awansem zawodowym. Ocena pracy stała się bowiem elementem ogólnie pojmowanej procedury awansu zawodowego i ma wpływ na jej przebieg. Sprawdźmy zatem, jakie nowości przewidziano w awansie zawodowym.Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażuKoniec z podziałem na ocenę dorobku zawodowego i ocenę pracy nauczyciela. ...

  Stosunek pracy 12.09.2017
  Kary porządkowe dla dyrektora szkoły i przedszkola – nowa kompetencja organu prowadzącego
  Od 1 września 2017 r. nie ma już wątpliwości dotyczących tego, kto jest uprawniony do nałożenia na dyrektora przedszkola kary porządkowej na podstawie art. 108 Kodeksu pracy. Zgodnie z obowiązującą już ustawą Prawo oświatowe wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora należy do kompetencji organu prowadzącego. Obowiązujące do 31 sierpnia 2017 r. ...

  Stosunek pracy 05.09.2017
  Dyrektor może żądać wskazania podstawowego miejsca pracy
  Aby nauczyciel podlegał ograniczeniu w dodatkowym zatrudnieniu, musi być zatrudniony w pełnym wymiarze w podstawowym miejscu zatrudnienia. Co można zrobić, jeżeli nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednym przedszkolu odmawia wskazania, które miejsce pracy uważa za podstawowe? Dyrektor przedszkola będącego podstawowym miejscem zatrudnienia wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na ...

  Stosunek pracy 29.08.2017
  Będą zmiany w Kodeksie pracy – większa ochrona pracowników
  Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma zagwarantować pracownikom szerszą ochronę przed nadużyciami ze strony pracodawców. Nowela przewiduje również rozszerzenie katalogu osób podlegających szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Sprawdź, jak mogą zmienić się regulacje prawa pracy.Prezydencka inicjatywa ma przyczynić się do ułatwienia pracownikom ...

  Stosunek pracy 08.08.2017
  Zobacz, jak sporządzać i wydawać świadectwa pracy w okresie reformy oświaty
  Z uwagi na intensywny ruch służbowy podyktowany głównie wygaszaniem gimnazjum koniec sierpnia będzie wiązał się z koniecznością wydania świadectw pracy większej liczbie nauczycieli i pracowników. Dlatego warto mieć na względzie, że od stycznia obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy, które znajdą zastosowanie zarówno do nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych ...

  Stosunek pracy 02.08.2017
  Wskazania podstawowego miejsca pracy możesz żądać w drodze polecenia służbowego
  Aby nauczyciel podlegał ograniczeniu w dodatkowym zatrudnieniu, musi być zatrudniony w pełnym wymiarze w podstawowym miejscu zatrudnienia. Co możesz zrobić, jeżeli nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednym przedszkolu odmawia wskazania, które miejsce pracy uważa za podstawowe? Dyrektor przedszkola będącego podstawowym miejscem zatrudnienia wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na ...

  Stosunek pracy 25.07.2017
  Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela - praktyczne rozwiązania dla dyrektorów
  Od 1 września 2017 r.  nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może pracować w innej placówce bez zgody dyrektora przedszkola będącego jego podstawowym miejscem pracy. Podjęcie dodatkowej pracy bez uzyskania zgody może zakończyć się rozwiązaniem stosunku pracy. Jak w praktyce ma wyglądać stosowanie tej regulacji? Reforma systemu oświaty wprowadziła do przepisów ...

  Stosunek pracy 10.07.2017
  Przedłużenie umowy do dnia porodu a przekształcenie w umowę na czas nieokreślony – zmiany w Kodeksie pracy
  Nie ma już wątpliwości co do tego, czy przedłużenie umowy z pracownicą w ciąży do dnia porodu skutkuje przekształceniem się umowy o pracę na czas określony w umowę bezterminową, jeżeli czas jej trwania w wyniku przedłużenia przekroczy limit umów terminowych. Z dniem 1 czerwca 2017 r. w Kodeksie pracy pojawił się nowy przepis – art. 251 § 41, zgodnie z którym w razie przedłużenia ...