Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 08.05.2017
  Informowanie kuratora oświaty o wolnych miejscach pracy i prawo pierwszeństwa – nowości kadrowe od 1 kwietnia
  Począwszy od 1 kwietnia 2017 roku na dyrektorach szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego spoczywają nowe obowiązki kadrowe. Jednym z nim jest obowiązek informowania organu nadzoru pedagogicznego o wolnych nauczycielskich stanowiskach pracy. Z obowiązkiem tym koresponduje przysługujące niektórym grupom nauczycieli prawo pierwszeństwa w zatrudnieniu na wolnym stanowisku, ...

  Stosunek pracy 08.05.2017
  O przekształceniu szkoły musi wiedzieć każdy jej pracownik
  Reforma oświaty mająca na celu likwidację gimnazjum i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków przez dyrektorów szkół, w tym obowiązków o charakterze informacyjnym. Przełomową datą będzie tu 15 maja, gdyż w tym dniu dyrektorzy większości rodzajów szkół muszą przekazać swoim pracownikom informacje o przekształceniu ...

  Stosunek pracy 08.05.2017
  Ruchy kadrowe przed rokiem szkolnym 2017/2018 – stan nieczynny i wypowiedzenie po nowemu
  Już w maju 2017 roku dyrektorzy gimnazjów będą zmuszeni podjąć trudne decyzje i poinformować część zatrudnionych nauczycieli o przeniesieniu w stan nieczynny. Pisemne informacje o przeniesieniu powinny trafić do nich najpóźniej 15 maja. Zaś nauczycielom, którzy nie wyrażą zgody na przeniesienie, trzeba będzie wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy. Sprawdź, jakie nowe rozwiązania ...

  Stosunek pracy 03.04.2017
  Nadwyżki etatów niepedagogicznych – kogo wytypować do zwolnienia z pracy
  Reforma w oświacie może w wielu przypadkach skutkować zmniejszeniem liczby etatów również w odniesieniu do pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przekształcanych szkołach i placówkach oświatowych. W podejmowaniu trudnych decyzji kadrowych polegających na zwalnianiu pracowników pomóc może opracowanie kryteriów doboru do zwolnienia.Ryzyko przerostu zatrudnieniaNajwiększe zagrożenia ...

  Stosunek pracy 03.04.2017
  Jeśli nie stan nieczynny i wypowiedzenie, to może ograniczenie zatrudnienia?
  Nie każdy nauczyciel gimnazjum musi zostać przeniesiony w stan nieczynny bądź otrzymać wypowiedzenie stosunku pracy. Aby utrzymać zatrudnienie nauczyciela do końca procesu wygaszania gimnazjum bądź umożliwić mu kontynuację zatrudnienia w szkole, w którą gimnazjum zostanie przekształcone lub włączone, dyrektor może zaproponować mu ograniczenie zatrudnienia.Dyrektor może od razu ...

  Stosunek pracy 03.04.2017
  Kryteria doboru do stanu nieczynnego i zwolnienia warunkują późniejsze kroki kadrowe dyrektora gimnazjum
  Nim dyrektorzy wygaszanych gimnazjów rozpoczną ruch kadrowy, przenosząc nauczycieli w stan nieczynny i wypowiadając ich stosunki pracy, powinni oni zdecydować, którzy nauczyciele utrzymają zatrudnienie przez kolejny rok szkolny, a którzy muszą pożegnać się z pracą już teraz. Aby uniknąć podjęcia decyzji niesprawiedliwych i krzywdzących, warto zredagować wewnątrzszkolne kryteria ...

  Stosunek pracy 27.03.2017
  Jak pozyskać informację z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych
  Sposób pozyskiwania informacji z CROD wywoływał wątpliwości u nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli. W związku z powtarzającymi się pytaniami i wątpliwościami, opublikowana została instrukcja składania wniosku do rejestru. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi pozyskiwania informacji z CROD.Instrukcja pozyskiwania informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych została ...

  Stosunek pracy 07.03.2017
  Sąd Najwyższy o kryteriach doboru do zwolnienia
  Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie kryteriów doboru do zwolnienia nauczycieli. Poinformowanie nauczyciela o przyczynach wypowiedzenia wskazanych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela może okazać się niewystarczające. Sąd Najwyższy wskazuje, że nauczyciel powinien być zapoznany także z zastosowanymi względem niego kryteriami doboru do zwolnienia - najpóźniej w momencie wręczenia ...

  Stosunek pracy 07.03.2017
  Kryteria doboru do stanu nieczynnego i zwolnienia w związku z reformą oświaty
  Eliminacja gimnazjów ze struktury szkolnictwa będzie skutkowała tym, że wielu nauczycieli zostanie bez pracy lub będzie przeniesionych do innej szkoły. Na dyrektorze szkoły spoczywa zadanie rozwiązania powstałego w wyniku reformy problemu nadwyżek kadrowych.W związku z wstrzymaniem rekrutacji do oddziałów klas I zarówno w samodzielnych gimnazjach jak i w zespołach szkół, w skład ...

  Stosunek pracy 28.02.2017
  Warunki przedłużenia kadencji dyrektora
  Wójt gminy chce przedłużyć dyrektorowi stanowisko na dwa lata - do czasu wygaśnięcia gimnazjum - w Zespole Szkół Publicznych. W skład zespołu wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum. Czy kurator oświaty musi wyrazić na to  zgodę? Zapraszam do zapoznanie się z opinią eksperta!W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący ...