Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 03.04.2017
  Nadwyżki etatów niepedagogicznych – kogo wytypować do zwolnienia z pracy
  Reforma w oświacie może w wielu przypadkach skutkować zmniejszeniem liczby etatów również w odniesieniu do pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przekształcanych szkołach i placówkach oświatowych. W podejmowaniu trudnych decyzji kadrowych polegających na zwalnianiu pracowników pomóc może opracowanie kryteriów doboru do zwolnienia.Ryzyko przerostu zatrudnieniaNajwiększe zagrożenia ...

  Stosunek pracy 03.04.2017
  Jeśli nie stan nieczynny i wypowiedzenie, to może ograniczenie zatrudnienia?
  Nie każdy nauczyciel gimnazjum musi zostać przeniesiony w stan nieczynny bądź otrzymać wypowiedzenie stosunku pracy. Aby utrzymać zatrudnienie nauczyciela do końca procesu wygaszania gimnazjum bądź umożliwić mu kontynuację zatrudnienia w szkole, w którą gimnazjum zostanie przekształcone lub włączone, dyrektor może zaproponować mu ograniczenie zatrudnienia.Dyrektor może od razu ...

  Stosunek pracy 03.04.2017
  Kryteria doboru do stanu nieczynnego i zwolnienia warunkują późniejsze kroki kadrowe dyrektora gimnazjum
  Nim dyrektorzy wygaszanych gimnazjów rozpoczną ruch kadrowy, przenosząc nauczycieli w stan nieczynny i wypowiadając ich stosunki pracy, powinni oni zdecydować, którzy nauczyciele utrzymają zatrudnienie przez kolejny rok szkolny, a którzy muszą pożegnać się z pracą już teraz. Aby uniknąć podjęcia decyzji niesprawiedliwych i krzywdzących, warto zredagować wewnątrzszkolne kryteria ...

  Stosunek pracy 27.03.2017
  Jak pozyskać informację z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych
  Sposób pozyskiwania informacji z CROD wywoływał wątpliwości u nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli. W związku z powtarzającymi się pytaniami i wątpliwościami, opublikowana została instrukcja składania wniosku do rejestru. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi pozyskiwania informacji z CROD.Instrukcja pozyskiwania informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych została ...

  Stosunek pracy 07.03.2017
  Sąd Najwyższy o kryteriach doboru do zwolnienia
  Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie kryteriów doboru do zwolnienia nauczycieli. Poinformowanie nauczyciela o przyczynach wypowiedzenia wskazanych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela może okazać się niewystarczające. Sąd Najwyższy wskazuje, że nauczyciel powinien być zapoznany także z zastosowanymi względem niego kryteriami doboru do zwolnienia - najpóźniej w momencie wręczenia ...

  Stosunek pracy 07.03.2017
  Kryteria doboru do stanu nieczynnego i zwolnienia w związku z reformą oświaty
  Eliminacja gimnazjów ze struktury szkolnictwa będzie skutkowała tym, że wielu nauczycieli zostanie bez pracy lub będzie przeniesionych do innej szkoły. Na dyrektorze szkoły spoczywa zadanie rozwiązania powstałego w wyniku reformy problemu nadwyżek kadrowych.W związku z wstrzymaniem rekrutacji do oddziałów klas I zarówno w samodzielnych gimnazjach jak i w zespołach szkół, w skład ...

  Stosunek pracy 28.02.2017
  Warunki przedłużenia kadencji dyrektora
  Wójt gminy chce przedłużyć dyrektorowi stanowisko na dwa lata - do czasu wygaśnięcia gimnazjum - w Zespole Szkół Publicznych. W skład zespołu wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum. Czy kurator oświaty musi wyrazić na to  zgodę? Zapraszam do zapoznanie się z opinią eksperta!W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący ...

  Stosunek pracy 27.02.2017
  Od 1 marca 2017 r. nowa procedura weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela
  Od 1 marca to dyrektor przedszkola ma obowiązek pozyskać informację o niekaralności dyscyplinarnej kandydata do pracy. Przestały obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi nauczyciel ubiegający się o pracę miał obowiązek przedstawienia informacji o niekaralności dyscyplinarnej z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.Niekaralność dyscyplinarna jest jednym z wymogów zatrudnienia ...

  Stosunek pracy 24.02.2017
  Jak zredagować projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 – 5 kroków dyrektora szkoły
  Prawdziwym wyzwaniem dla każdego dyrektora wobec nadchodzących zmian w systemie oświaty będzie skonstruowanie projektu arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny. Na dzień oddawania niniejszej publikacji do druku przepisy dotyczące zasad i terminów przygotowywania projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 nie weszły jeszcze w życie, dlatego skoncentrujmy się na kluczowych ...

  Stosunek pracy 24.02.2017
  Jeśli ubiegasz się o przedłużenie kadencji dyrektora, pamiętaj o aktualizacji oceny pracy
  W związku z reformą oświaty znacznie ograniczono możliwość przedłużenia kadencji dyrektora. Przedłużenie będzie dopuszczalne tylko do 31 sierpnia 2019 r. i nie we wszystkich szkołach. Warunkiem dopuszczalności przedłużenia będzie posiadanie aktualnej oceny pracy. Dyrektorzy, którzy nie uzyskali tej oceny w ciągu ostatnich 5 lat, muszą podjąć niezwłocznie działania w celu jej ...