Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 20.02.2017
  Dyrektor przedszkola może podjąć dodatkową pracę w placówce niepublicznej
  Dyrektor publicznego przedszkola uważany jest za osobę pełniącą funkcję publiczną i z tego powodu dotyczy go wiele ograniczeń dotyczących podejmowania dodatkowych działań zarobkowych. Czy możesz podjąć pracę na umowę zlecenia lub umowę o dzieło w niepublicznym przedszkolu? Jakie warunki musisz spełnić, aby było to możliwe?Dyrektor przedszkola może na podstawie umów cywilnoprawnych ...

  Stosunek pracy 02.02.2017
  Procedura zwalniania nauczycieli z wygaszanych gimnazjów
  Wygaszanie gimnazjów wiąże się ze zwalnianiem nauczycieli, dla których zostały stworzone przepisy przejściowe. To szczególna sytuacja, którą trzeba uwzględnić konkretnie do tej grupy nauczycieli. Sprawdź, jak powinna wyglądać procedura zwolnieniowa i czy o zwolnieniach trzeba poinformować związki zawodowe.Wyłączenie art. 20 Karty NauczycielaPrzepis art. 20 Karty Nauczyciela nie ...

  Stosunek pracy 31.01.2017
  Wygaszanie gimnazjów – losy dyrektorów szkół
  Losy dyrektorów gimnazjów różnią się w zależności od tego, co dalej stanie się z gimnazjum. Wszystko zależy od tego, czy szkoła będzie przekształcona, włączona do innej czy też stopniowo likwidowana. Podpowiadamy rozwiązania dla dyrektorów!Stopniowa likwidacjaW przypadku gimnazjum, które nie zostanie przekształcone w inną szkołę, czy też włączone do innej szkoły, lecz ulegnie ...

  Stosunek pracy 29.01.2017
  Umowa cywilnoprawna w przedszkolu niepublicznym – PIP skontroluje legalność zatrudnienia
  Dyrektorzy przedszkoli niepublicznych korzystają z dużej swobody w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników, jednak kształtowane przez nich stosunki pracy muszą być zgodne z przepisami kodeksu pracy. Tymczasem częstą praktyką jest zastępowanie umowy o pracę umową zlecenia – to rozwiązanie może okazać się bardzo ryzykowne.Jednym z priorytetów inspekcji pracy jest obecnie ...

  Stosunek pracy 29.01.2017
  Orzeczenie o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy – czy nauczyciela trzeba zwolnić?
  Orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy jest samodzielną przyczyną rozwiązania  stosunku pracy z nauczycielem. Jednak co, jeżeli nie wydano orzeczenia o niezdolności do pracy, ale stwierdzono konieczność przeniesienia na inne stanowisko?Jeśli dyrektor otrzymał od nauczyciela wydane przez lekarza orzeczenie o niezdolności  do pracy, ...

  Stosunek pracy 25.01.2017
  Czy można przedłużyć kadencję dyrektorowi gimnazjum, które zostanie przekształcone
  Dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia staje się z mocy ustawy dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. Gdyby kończył się okres powierzenia stanowiska dyrektorowi, to zasadnym jest ze względów organizacyjnych, aby organ prowadzący przedłużył powierzenie stanowiska ...

  Stosunek pracy 14.12.2016
  Zwolnienie księgowej po utworzeniu centrum usług wspólnych
  Dotychczas każda szkoła musiała zatrudniać księgową na przynajmniej ułamek etatu. Wraz z reorganizacją ZEAS-ów istnieje możliwość przeniesienia księgowości do centrum usług wspólnych (CUW) i tym samym likwidacji etatu głównego księgowego w szkole. Sprawdź szczegóły!Obowiązki księgowego przekazane do CUWPo przekształceniach w jednostkach budżetowych, w których księgowość ...

  Stosunek pracy 06.12.2016
  Już od 1 stycznia 2017 r. nowe świadectwo pracy oraz nowe zasady jego wydawania i prostowania
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierował do konsultacji projekt nowego rozporządzenia regulującego treść świadectwa pracy, a także sposób jego wydawania i prostowania. Nowe przepisy mają wejść w życie już 1 stycznia 2017 r.W znacznej mierze przepisy projektu powielają regulacje znajdujące się w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie ...

  Stosunek pracy 29.11.2016
  Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego nie zawsze kończy się zatrudnieniem przez mianowanie
  Uzyskanie stopnia mianowanego nie oznacza jedynie podwyżki wynagrodzenia. Jeśli nauczyciel był zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, wtedy jego forma zatrudnienia przekształca się w mianowanie. Co z nauczycielami zatrudnionymi na część etatu?Gdy nauczyciel uzyska stopień mianowanego, wówczas jego umowa o pracę ulega przekształceniu w mianowanie. Jednak stanie ...

  Stosunek pracy 22.11.2016
  Zaświadczenie o niekaralności kandydata na stanowisko referenta
  Dyrektor nie może żądać od kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym przedłożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Może natomiast wymagać od niego własnoręcznego oświadczenia lub samodzielnie wystąpić o udzielenie takiej informacji.Wymogi dla kandydata na stanowisko urzędniczePracownicy niepedagogiczni szkoły publicznej posiadają status pracowników ...