Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 27.02.2017
  Od 1 marca 2017 r. nowa procedura weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela
  Od 1 marca to dyrektor przedszkola ma obowiązek pozyskać informację o niekaralności dyscyplinarnej kandydata do pracy. Przestały obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi nauczyciel ubiegający się o pracę miał obowiązek przedstawienia informacji o niekaralności dyscyplinarnej z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.Niekaralność dyscyplinarna jest jednym z wymogów zatrudnienia ...

  Stosunek pracy 24.02.2017
  Jak zredagować projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 – 5 kroków dyrektora szkoły
  Prawdziwym wyzwaniem dla każdego dyrektora wobec nadchodzących zmian w systemie oświaty będzie skonstruowanie projektu arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny. Na dzień oddawania niniejszej publikacji do druku przepisy dotyczące zasad i terminów przygotowywania projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 nie weszły jeszcze w życie, dlatego skoncentrujmy się na kluczowych ...

  Stosunek pracy 24.02.2017
  Jeśli ubiegasz się o przedłużenie kadencji dyrektora, pamiętaj o aktualizacji oceny pracy
  W związku z reformą oświaty znacznie ograniczono możliwość przedłużenia kadencji dyrektora. Przedłużenie będzie dopuszczalne tylko do 31 sierpnia 2019 r. i nie we wszystkich szkołach. Warunkiem dopuszczalności przedłużenia będzie posiadanie aktualnej oceny pracy. Dyrektorzy, którzy nie uzyskali tej oceny w ciągu ostatnich 5 lat, muszą podjąć niezwłocznie działania w celu jej ...

  Stosunek pracy 20.02.2017
  Dyrektor przedszkola może podjąć dodatkową pracę w placówce niepublicznej
  Dyrektor publicznego przedszkola uważany jest za osobę pełniącą funkcję publiczną i z tego powodu dotyczy go wiele ograniczeń dotyczących podejmowania dodatkowych działań zarobkowych. Czy możesz podjąć pracę na umowę zlecenia lub umowę o dzieło w niepublicznym przedszkolu? Jakie warunki musisz spełnić, aby było to możliwe?Dyrektor przedszkola może na podstawie umów cywilnoprawnych ...

  Stosunek pracy 02.02.2017
  Procedura zwalniania nauczycieli z wygaszanych gimnazjów
  Wygaszanie gimnazjów wiąże się ze zwalnianiem nauczycieli, dla których zostały stworzone przepisy przejściowe. To szczególna sytuacja, którą trzeba uwzględnić konkretnie do tej grupy nauczycieli. Sprawdź, jak powinna wyglądać procedura zwolnieniowa i czy o zwolnieniach trzeba poinformować związki zawodowe.Wyłączenie art. 20 Karty NauczycielaPrzepis art. 20 Karty Nauczyciela nie ...

  Stosunek pracy 31.01.2017
  Wygaszanie gimnazjów – losy dyrektorów szkół
  Losy dyrektorów gimnazjów różnią się w zależności od tego, co dalej stanie się z gimnazjum. Wszystko zależy od tego, czy szkoła będzie przekształcona, włączona do innej czy też stopniowo likwidowana. Podpowiadamy rozwiązania dla dyrektorów!Stopniowa likwidacjaW przypadku gimnazjum, które nie zostanie przekształcone w inną szkołę, czy też włączone do innej szkoły, lecz ulegnie ...

  Stosunek pracy 29.01.2017
  Umowa cywilnoprawna w przedszkolu niepublicznym – PIP skontroluje legalność zatrudnienia
  Dyrektorzy przedszkoli niepublicznych korzystają z dużej swobody w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników, jednak kształtowane przez nich stosunki pracy muszą być zgodne z przepisami kodeksu pracy. Tymczasem częstą praktyką jest zastępowanie umowy o pracę umową zlecenia – to rozwiązanie może okazać się bardzo ryzykowne.Jednym z priorytetów inspekcji pracy jest obecnie ...

  Stosunek pracy 29.01.2017
  Orzeczenie o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy – czy nauczyciela trzeba zwolnić?
  Orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy jest samodzielną przyczyną rozwiązania  stosunku pracy z nauczycielem. Jednak co, jeżeli nie wydano orzeczenia o niezdolności do pracy, ale stwierdzono konieczność przeniesienia na inne stanowisko?Jeśli dyrektor otrzymał od nauczyciela wydane przez lekarza orzeczenie o niezdolności  do pracy, ...

  Stosunek pracy 25.01.2017
  Czy można przedłużyć kadencję dyrektorowi gimnazjum, które zostanie przekształcone
  Dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia staje się z mocy ustawy dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. Gdyby kończył się okres powierzenia stanowiska dyrektorowi, to zasadnym jest ze względów organizacyjnych, aby organ prowadzący przedłużył powierzenie stanowiska ...

  Stosunek pracy 14.12.2016
  Zwolnienie księgowej po utworzeniu centrum usług wspólnych
  Dotychczas każda szkoła musiała zatrudniać księgową na przynajmniej ułamek etatu. Wraz z reorganizacją ZEAS-ów istnieje możliwość przeniesienia księgowości do centrum usług wspólnych (CUW) i tym samym likwidacji etatu głównego księgowego w szkole. Sprawdź szczegóły!Obowiązki księgowego przekazane do CUWPo przekształceniach w jednostkach budżetowych, w których księgowość ...