Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 16.11.2016
  W jakich przypadkach można zawiesić nauczyciela w pełnieniu obowiązków
  Dyrektor szkoły powinien pamiętać, aby korzystać z zawieszenia nauczyciela wyłącznie w przypadkach wskazanych w przepisach i nie nadużywać przysługującego mu uprawnienia, gdyż nauczycielowi przysługuje prawo zaskarżenia decyzji o zawieszeniu do komisji dyscyplinarnej I instancji, a następnie do komisji odwoławczej. Dowiedz się, kiedy można zawiesić nauczyciela w pełnieniu swoich ...

  Stosunek pracy 14.11.2016
  Przedłużenie umowy do dnia porodu – nie dla każdej pracownicy
  Ciąża nauczycielki lub pracownicy niepedagogicznej zatrudnionej na czas określony może oznaczać przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu, a tym samym wydłużenie okresu zatrudnienia. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Nie dotyczy ...

  Stosunek pracy 17.10.2016
  Jak wypowiedzieć umowę terminową zawartą przed 22 lutego 2016 r.?
  Zawieranie umów na czas określony po 22 lutego 2016 r. oraz postępowanie z umowami zawartymi przed zmianą przepisów w praktyce wciąż sprawia dyrektorom szkół i przedszkoli wiele problemów. Zapoznaj się z procedurą wypowiadania takich umów i nie popełnij błędów, które mógłby dostarczyć pracownikowi powodów do złożenia pozwu w sądzie pracy.Krok 1. – Zastosowanie nowych ...

  Stosunek pracy 09.10.2016
  Umowa terminowa nie została zgłoszona do PIP – co zrobić, aby uniknąć grzywny?
  Niezgłoszenie faktu zawarcia umowy na czas określony na zasadach szczególnych może skutkować nałożeniem kary grzywny, a nawet sprawą w sądzie. Dyrektorzy, którzy przegapili termin dokonania zgłoszenia powinni jak najszybciej dopełnić obowiązków. Po zmianie przepisów prawa pracy z 22 lutego 2016 r. pracownik niepedagogiczny może pracować na czas określony w tym samym przedszkolu ...

  Stosunek pracy 27.09.2016
  Nowości oświatowe – MEN zakaże nauczycielom podejmowania dodatkowej pracy
  Nowe przepisy prawa oświatowego mają wprowadzić poważne ograniczenie dla nauczycieli dotąd podejmujących dodatkową pracę w innej placówce. Nowości oświatowe mają sprawić, że na podjęcie takiej pracy zgodę będzie musiał wyrazić dyrektor przedszkola lub szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.Planowane nowości oświatowe mają obowiązywać jedynie w okresie przejściowym ...

  Stosunek pracy 26.09.2016
  Jaka umowa dla nauczyciela prowadzącego indywidualne wychowanie przedszkolne
  Zatrudniając nauczyciela w związku z organizacją indywidualnego przygotowania przedszkolnego, warto powołać się na przepisy o potrzebie wynikającej z orga­nizacji nauczania, a jako okres trwania umowy wskazać czas nauczania indywidualnego. Zawarcie umowy na czas określony w takim trybie jest korzystne dla przedszkola w razie rezygnacji z indywidualnego przygotowania przedszkolnego.Jeżeli ...

  Stosunek pracy 22.09.2016
  3 ważne wytyczne dla dyrektora przy zatrudnianiu nauczycieli do projektów unijnych
  Forma zatrudnienia nauczycieli w projekcie unijnym zależy od rodzaju podmiotu będącego pracodawcą. W szkołach publicznych nauczyciele realizują takie zajęcia w ramach dotychczasowego stosunku pracy. W przypadku braku chętnych do ich realizacji można zatrudnić nauczycieli spoza placówki.Jak zatrudniać do projektów unijnychJeżeli dyrektor chce zatrudnić:1) nauczyciela w szkole/placówce ...

  Stosunek pracy 13.09.2016
  Jak zatrudniać przy projektach unijnych w szkołach publicznych
  W szkole publicznej dyrektor ma wybór – może zatrudnić przy projekcie z UE obecnego nauczyciela w ramach dodatkowych godzin albo może zatrudnić nauczyciela spoza placówki na podstawie umowy o pracę. Poznaj szczegóły!Kogo dotyczą przepisyNowe zasady zatrudniania nauczycieli przy projektach UE dotyczą tylko nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych. Artykuł 35a wprost wskazuje, ...

  Stosunek pracy 13.09.2016
  Na jaki okres można zawrzeć umowę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela
  Umowa na zastępstwo nie może trwać dłużej niż nieobecność w pracy zastępowanego nauczyciela. Gdyby umowa taka została zawarta na czas dłuższy, wówczas powstałyby wątpliwości, czy tak nawiązana umowa faktycznie ma na celu zastępstwo.Czas zastępstwa, czyli jakiJeżeli dyrektor chce zatrudnić nauczyciela na cały okres nieobecności innego nauczyciela, wówczas wystarczające będzie, ...

  Stosunek pracy 06.09.2016
  Ważne zmiany w prawie pracy – pamiętaj o nowelizacjach z września i sierpnia
  W sierpniu i we wrześniu weszły w życie dwie zmiany w Kodeksie pracy istotne w pracy jednostek oświatowych. Pierwsza dotyczy zatrudnienia kobiet w okresie ciąży oraz matek karmiących – przysługuje im szczególna ochrona w pracy. Druga odnosi się do zasad zawierania umów o pracę – od 1 września nie można dopuścić do pracy osoby, z którą nie zawarto umowy na piśmie.Pierwsza omawiana ...